TANGRAM Architekten | Europan

Europan

Met de ontwikkeling van de technologie en de evolutie van de maatschappij verandert de vraag naar de aard van huisvesting. Bij de eerste uitgave van grootste woningbouwprijsvraag voor jonge architecten, ‘Europan’, werd een ontwerpvisie gevraagd op de invloed van veranderende leefpatronen op het wonen.

Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met de samenleving van nu en die van de toekomst. Het effect ervan is echter nog steeds niet in de woonsituatie van het individu zichtbaar: het huidige aanbod van woonvormen is beperkt en te star van inhoud. Door vragen te stellen over de meest elementaire kwaliteit van woonvoorzieningen is het mogelijk nieuwe concepten te genereren.

De ontworpen gebouwtypologie, die als motto ‘Le sauvage soigné’ oftwel ‘nomadenbestaan op niveau’ heeft, biedt kwalitatief hoogwaardige woonunits aan voor elke verblijfsduur – van kort tot middellang. Het concept van de ‘transformose’ – geïllustreerd aan de hand van een gebouw aan de Ammunitiehaven in Den Haag – betekent een gedaanteverwisseling van de traditionele woonvorm naar een mobiele variant. Basis is een gestapelde gebouwstructuur, als thuisbasis voor de mobiele woonunit. Deze unit vormt het midden tussen een koffer en een huis: de mobiele mens neemt mee wat te verplaatsen is naar gefixeerde, kwalitatief hoogwaardige structuren in gestapelde vorm op toplocaties in verschillende steden.

Locatie Den Haag
Oplevering 1989
Opdrachtgever Europan
Omschrijving Nomadenbestaan op niveau
Prijzen 1e prijs ‘le sauvage soigné- of een nomadebestaan op niveau’

Link:

europan link_de mobiele toekomst van europa