TANGRAM Architekten | Samenwerking

Samenwerking

Netwerkorganisatie en samenwerking

TANGRAM begon als bureau met een traditionele werkwijze. De tijden zijn echter veranderd. Het bureau werkt aan opdrachten die zich het best laten omschrijven als ‘research by design’, van waaruit het beste programma voor complexe stedelijke ontwerpopgaven wordt gedefinieerd. Het initiële programma is een startpunt, dat vervolgens doorontwikkeld. Deze werkwijze illustreert het veranderde werkveld, dat vraagt om nieuwe vaardigheden en een ander, breder, begrip van een opgave.

TANGRAM heeft zich hier als organisatie op ingesteld. Het bureau bestaat uit een kerngroep getalenteerde architecten, die projecten van alle schaalniveaus opstarten en organiseren, en in staat zijn een programma voor de locatie te definiëren . Afhankelijk van fase en complexiteit schuiven partners aan, zoals ontwikkelingsexperts, akoestisch adviseurs, constructeurs, kostendeskundigen en duurzaamheidsspecialisten. Op deze wijze wordt de ‘overhead’ beperkt, en worden de juiste experts op het juiste moment bij een proces betrokken.

Voor haar internationale werk is Tangram onderdeel en voorzitter van het GoDutch Consortium, een samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse specialisten op het gebied van architectuur, landschap en stedenbouw, economie en sociaal culturele processen en ontwikkelingen. Het Go Dutch Consortium is ‘Partner in international Bussiness’ met het ministerie van Economische zaken.

Vanaf maart 2015 heeft Tangram voor de uitwerking van haar projecten een preferred partnership met de Van den Berg Groep, een ervaren, nationaal en internationaal opererend bedrijf . Deze samenwerking dekt alle disciplines van het plannings- en bouwproces, en richt zich op thema’s als educatie, huisvesting, utiliteitsbouw, stedelijke vernieuwing en zorg. Actuele agendapunten zijn ketenintegratie, 3D en 4D BIM en duurzaam ontwerp. Vanaf mei 2015 heeft deze samenwerking een nieuw adres op IJburg, Amsterdam.

Go to GO DUTCH