TANGRAM Architekten | Waterwijk Vleuten

Waterwijk Vleuten

In het stedenbouwkundig plan van Waterwijk Vleuten werd voor de uitwerking van één van de plandelen het thema water voorgesteld. Doorgaans wordt hemelwater zo snel en onzichtbaar mogelijk afgevoerd. In dit plan wordt deze afvoer juist positief benaderd en gebruikt als element ter verlevendiging van de straat, in combinatie met diverse vormen van water- en energiebesparing in de woningen.

Het plan bestaat uit twintig, direct aan het open water gesitueerde woningen, en elf woningen evenwijdig daarachter aan een straatje. Het regenwater stroomt vanaf het dak via ‘watervallen’ in een verzamelgoot tussen de woningen en de straat. Vanuit de goot stroomt het water verder naar het midden van het blok in een verzamelbekken om vervolgens, via een molgoot dwars over de straat en onder de rij woningen aan het water, verder te stromen naar een tweede bekken dat uitmondt in open water. De molgoot fungeert als omgekeerde verkeersdrempel voor het autoverkeer. De open goot langs de woningen loopt over eigen terrein en vraagt dus om gecoördineerd onderhoud en beheer door de bewoners. Deze functionele afhankelijkheid van elkaar heeft geleid tot sterke sociale cohesie in de straat met een levendige vereniging van eigenaren. Ter plaatse van de waterbekkens ontstaan bijzondere woningen, met een extra transparante zone in het huis aan het waterbassin.

Locatie Vleuten – de Meern
Oplevering 1995
Opdrachtgever Heddes Vastgoed, Badhoevedorp
Uitvoerder Heddes Bouw bv, Amsterdam
Omschrijving 31 woningen in waterbuurt De Tol