EXPERTISE

INTELLIGENTE INTENSIVERING

Wij zijn gespecialiseerd in intelligente stedelijke verdichting met projecten die functioneel gemengd zijn. Op complexe locaties in de dichtbebouwde stad, waar we rekening moeten houden met bestaande situaties, bewonersparticipatie, openbare ruimte, duurzaamheid, circulariteit, infrastructuur en bestaande gebouwen.

Compact bouwen en slim ruimtegebruik biedt kansen voor het creëren van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Op de juiste manier aangepakt versterkt het de vitaliteit en leefbaarheid van de stad en wordt het kostbare landschap gespaart.

De belangrijkste oplossingen liggen volgens ons in het overgangsgebied stedenbouw – architectuur. Ons bureau heeft een ruime ervaring op beide schaalgebieden. We zijn bovendien pionier op het gebied van sociale, maatschappelijke en economische duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Onderzoek ligt aan de basis van alles wat wij doen. We denken graag vooruit: hoe maken we de gebouwde omgeving toekomstbestendig en daarmee waardevol? Deze onderzoekende instelling betekent ook dat onze plannen altijd locatie specifiek zijn.

In het kort

  • We helpen extra waarde te creëren door gebouwen flexibel en toekomstgericht te ontwerpen zodat de marktwaarde groot blijft, ook als de vraag verandert.
  • We zorgen ervoor dat een project in de buurt echt landt, er onderdeel van wordt.
  • We nemen de tijd om wensen en visies te begrijpen en maken ze realiteit.

En ja, we houden van innovatieve oplossingen, zijn multidisciplinair en kunnen vaak meer realiseren voor hetzelfde geld…de opdrachtgever krijgt altijd meer dan verwacht.

 

Onze

KNOW HOW

OPDRACHTGEVERS

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, rijk, ontwikkelaars, zorginstellingen, woningcorporaties en particulieren.
Belangrijke opdrachtgevers voor onderzoeksprojecten zijn onder meer verschillende gemeenten, provincies, de rijksoverheid (diverse ministeries en Rijksvastgoedbedrijf).
We werken samen met NGO’s zoals Natuur en Milieu, Milieudefensie (Vrienden van de Aarde) en verschillende politieke partijen – om bij te dragen aan het ontwerpen van consistente visies op de gebouwde omgeving.