TANGRAM Architekten | Betekenisvolle leegte - TANGRAM Architekten

Betekenisvolle leegte

De wereld wordt geconfronteerd met een sterke bevolkingsgroei. De enige oplossing voor de toenemende vraag naar huisvesting is om het stedelijk weefsel te verdichten. Een nachtmerrie? Integendeel! Een hoogwaardige verdichte stad is zeer goed mogelijk als het ontwerp inspeelt op de diffuse grensvlak tussen stedenbouw en architectuur.

Het gaat immers niet alleen om het gebouw, maar ook om de ruimte tússen de gebouwen. Het Japans kent het begrip MÀ, dat zoveel betekent als ‘de betekenisvolle ruimte’. Het is de spanningsvolle stilte tussen twee muzieknoten, of de pauze tussen twee zinnen in een toneelstuk. Dit idee kan worden vertaald naar het ontwerp van steden en gebouwen. De niet-bebouwde ruimte op het grensvlak van architectuur en stedenbouw is immers niet willekeurig, maar moet een betekenisvolle ruimte zijn, een MÀ – en is net als de gebouwde omgeving een ontwerpopgave.

De disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur overlappen elkaar in de opgave voor een duurzaam stedelijk en architectonisch ontwerp. De grens tussen gebouw en omgeving vervaagt en tegelijkertijd verandert de rol van de architect: gebouwen en intermediaire ruimten moeten versterkt in een integraal proces ontworpen worden. Alleen dan kan de ontworpen leegte, MÀ, meer betekenis en emotionele lading krijgen. Deze spanning wordt niet opgeroepen door compositorische elementen, maar vindt plaats in de verbeelding.