TANGRAM Architekten | Bottum up of top down - TANGRAM Architekten

Bottum up of top down

In Nederland is de toename aan woningen becijferd op 700000 a 1 mio nieuwe ( kleine ) woningen- vooral in de randstad. Voorzichtige schatting betekent daarmee ca 45 miljoen m2 toevoeging aan de voorraad in korte tijd. Het overgrote deel van deze productie moet plaatsvinden binnen de grenzen van de bestaande stad- om noodzakelijk open land te bewaren ( voor vele belangrijke andere functies dan wonen). Dit is een grote en complexe opgave die vraagt om sterke regie van bovenaf ( overheid)- met sterk beleid. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor bottom up initiatieven. Sterker nog: zonder medewerking van omwonenden wordt het zeer moeilijk initiatieven voor intensivering van de bestaande stad voor elkaar te krijgen. Het vinden van een balans tussen deze twee benaderingen is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Deze balans beïnvloedt het proces voor alle deelnemers- in het belang van een goed en rendabel resultaat.