TANGRAM Architekten | Contrast is essentieel - TANGRAM Architekten

Contrast is essentieel

Het vervagen van grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied leidt tot een rafeligheid die maar al te vaak ontaardt in rommeligheid en onduidelijkheid. Door het ontwikkelen van sterkere contrasten, tussen dichte bebouwing en duidelijk begrensde openbare ruimte binnen het stedelijk weefsel en de onbegrensde ruimte daar weer buiten, kunnen hoogwaardigere en uitgesprokenere kwaliteiten worden bereikt.

Daarnaast is contrast goed voor de herkenbaarheid en leesbaarheid van een gebied, en daarmee de acceptatie van hogere dichtheden en een bevordering van de identiteit. Dit kan een reden zijn om meer variatie in gebouwen en openbare ruimte te creëren.

Op basis van een helder uitgangspunt in de ‘branding’, de typerende en sterke eigenschappen van een gebied, zijn ontwerpers in staat locatiespecifieke woon­ werk milieus te ontwikkelen, waar iedereen fijn kan wonen en werken.