TANGRAM Architekten | De meest interessante oplossingen liggen in het overgangsgebied van stedenbouw en architectuur - TANGRAM Architekten

De meest interessante oplossingen liggen in het overgangsgebied van stedenbouw en architectuur

De gebouwde omgeving komt tot leven op de drempel van verschillende schalen: het stedelijke, het stedelijk landschap (straten, hoven en pleinen) en de architectuur van de aangrenzende gebouwen. Zodra de stedelijke en gebouwfuncties op een goede wijze zijn verbonden, kan de stad op verschillende sociale niveaus functioneren.

En als de overgang van publiek naar privaat met zorg is vormgegeven, zal de sociale interactie plaatsvinden op de overgang tussen deze twee uitersten: in de semi-publieke en semi-private sferen. De meest interessante oplossingen liggen daarmee in het overgangsgebied van stedenbouw en architectuur: zo verandert het anonieme stadsleven in een sociaal samenzijn – hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor een duurzame leefomgeving.