TANGRAM Architekten | TANGRAM Architekten | Filosofie

Filosofie

De meest interessante oplossingen liggen in het overgangsgebied van stedenbouw en architectuur

De gebouwde omgeving komt tot leven op de drempel van verschillende schalen: het stedelijke, het stedelijk landschap (straten, hoven en pleinen) en de architectuur van de aangrenzende gebouwen. Zodra de stedelijke en gebouwfuncties op een goede wijze zijn verbonden, kan de stad op verschillende sociale niveaus functioneren.
(klik op afbeelding voor meer)

Duurzame balans

Een goede balans in het functioneren van de stad kan alleen tot stand komen bij een juiste mix van sociale, economische en fysieke componenten. Hieronder vallen elementen als gezondheid, levensvaardigheden, educatie, toegang tot de arbeidsmarkt en inkomen. Uiteindelijk wordt het duurzame urbane leven gefaciliteerd door de fysieke opbouw van de stedelijke ruimte, gebouwen en infrastructuur.
(klik op afbeelding voor meer)

Intelligent intensiveren

De komende decennia wordt de wereld geconfronteerd met een verdichting van 7 naar 9 miljard mensen. Dit houdt in dat er iedere dag 1 miljoen mensen bijkomen – op zoek naar een plek om te wonen. Onderzoek wijst uit dat de meerderheid van deze mensen zich in stedelijke gebieden vestigt. Dit gaat ook aan Nederland niet voorbij: voor de randstad alleen al wordt een toename van ruim 700000 ( kleine ) huishoudens verwacht. Voor de toekomstige generaties ligt er dus een belangrijke taak om op een verantwoordelijke manier te verstedelijken.
(klik op afbeelding voor meer)

Betekenisvolle Leegte

De wereld wordt geconfronteerd met een sterke bevolkingsgroei. De enige oplossing voor de toenemende vraag naar huisvesting is om het stedelijk weefsel te verdichten. Een nachtmerrie? Integendeel! Een hoogwaardige verdichte stad is zeer goed mogelijk als het ontwerp inspeelt op de diffuse grensvlak tussen stedenbouw en architectuur.
(klik op afbeelding voor meer)

Contrast is essentieel

Het vervagen van grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied leidt tot een rafeligheid die maar al te vaak ontaardt in rommeligheid en onduidelijkheid. Door het ontwikkelen van sterkere contrasten, tussen dichte bebouwing en duidelijk begrensde openbare ruimte binnen het stedelijk weefsel en de onbegrensde ruimte daar weer buiten, kunnen hoogwaardigere en uitgesprokenere kwaliteiten worden bereikt.
(klik op afbeelding voor meer)

Bottom up of top down

In Nederland is de toename aan woningen becijferd op 700000 a 1 mio nieuwe ( kleine ) woningen- vooral in de randstad. Voorzichtige schatting betekent daarmee ca 45 miljoen m2 toevoeging aan de voorraad in korte tijd. Het overgrote deel van deze productie moet plaatsvinden binnen de grenzen van de bestaande stad- om noodzakelijk open land te bewaren ( voor vele belangrijke andere functies dan wonen). Dit is een grote en complexe opgave die vraagt om sterke regie van bovenaf ( overheid)- met sterk beleid. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor bottom up initiatieven.
(klik op afbeelding voor meer)

De noodzaak van groen en water in de verdichte stad

De stad kan worden beschouwd als een gelaagd systeem dat bestaat uit ruimtelijke componenten zoals morfologie, infrastructuur, structuren van groen en water, naast sociaal-economische lagen zoals bevolkingsopbouw, inkomens- en opleidingsniveau en eigendomsverhoudingen.
Juist in een dicht bebouwde omgeving is voor de ruimtelijke lagen een sleutelrol voor water en groen weggelegd, op alle schaalniveaus van de omgeving.
(klik op afbeelding voor meer)

Ontwerpen met water

Water is in toenemende mate bepalende factor in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn water, stedenbouw en architectuur van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bouwen in, op, of in de buurt van water is dan ook een vanzelfsprekendheid. In een tijdperk van zeespiegelstijging en toenemende regenval, wordt ontwerpen mét water – in plaats van tégen – wereldwijd een nieuw dominant ontwerpthema.
(klik op afbeelding voor meer)

De meest interessante oplossingen liggen in het overgangsgebied van stedenbouw en architectuur

De gebouwde omgeving komt tot leven op de drempel van verschillende schalen: het stedelijke, het stedelijk landschap (straten, hoven en pleinen) en de architectuur van de aangrenzende gebouwen. Zodra de stedelijke en gebouwfuncties op een goede wijze zijn verbonden, kan de stad op verschillende sociale niveaus functioneren.
(klik op afbeelding voor meer)

Duurzame balans

Een goede balans in het functioneren van de stad kan alleen tot stand komen bij een juiste mix van sociale, economische en fysieke componenten. Hieronder vallen elementen als gezondheid, levensvaardigheden, educatie, toegang tot de arbeidsmarkt en inkomen. Uiteindelijk wordt het duurzame urbane leven gefaciliteerd door de fysieke opbouw van de stedelijke ruimte, gebouwen en infrastructuur.
(klik op afbeelding voor meer)

Intelligent intensiveren

De komende decennia wordt de wereld geconfronteerd met een verdichting van 7 naar 9 miljard mensen. Dit houdt in dat er iedere dag 1 miljoen mensen bijkomen – op zoek naar een plek om te wonen. Onderzoek wijst uit dat de meerderheid van deze mensen zich in stedelijke gebieden vestigt. Dit gaat ook aan Nederland niet voorbij: voor de randstad alleen al wordt een toename van ruim 700000 ( kleine ) huishoudens verwacht. Voor de toekomstige generaties ligt er dus een belangrijke taak om op een verantwoordelijke manier te verstedelijken.
(klik op afbeelding voor meer)

Betekenisvolle Leegte

De wereld wordt geconfronteerd met een sterke bevolkingsgroei. De enige oplossing voor de toenemende vraag naar huisvesting is om het stedelijk weefsel te verdichten. Een nachtmerrie? Integendeel! Een hoogwaardige verdichte stad is zeer goed mogelijk als het ontwerp inspeelt op de diffuse grensvlak tussen stedenbouw en architectuur.
(klik op afbeelding voor meer)

Contrast is essentieel

Het vervagen van grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied leidt tot een rafeligheid die maar al te vaak ontaardt in rommeligheid en onduidelijkheid. Door het ontwikkelen van sterkere contrasten, tussen dichte bebouwing en duidelijk begrensde openbare ruimte binnen het stedelijk weefsel en de onbegrensde ruimte daar weer buiten, kunnen hoogwaardigere en uitgesprokenere kwaliteiten worden bereikt.
(klik op afbeelding voor meer)

Bottom up of top down

In Nederland is de toename aan woningen becijferd op 700000 a 1 mio nieuwe ( kleine ) woningen- vooral in de randstad. Voorzichtige schatting betekent daarmee ca 45 miljoen m2 toevoeging aan de voorraad in korte tijd. Het overgrote deel van deze productie moet plaatsvinden binnen de grenzen van de bestaande stad- om noodzakelijk open land te bewaren ( voor vele belangrijke andere functies dan wonen). Dit is een grote en complexe opgave die vraagt om sterke regie van bovenaf ( overheid)- met sterk beleid. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor bottom up initiatieven.
(klik op afbeelding voor meer)

De noodzaak van groen en water in de verdichte stad

De stad kan worden beschouwd als een gelaagd systeem dat bestaat uit ruimtelijke componenten zoals morfologie, infrastructuur, structuren van groen en water, naast sociaal-economische lagen zoals bevolkingsopbouw, inkomens- en opleidingsniveau en eigendomsverhoudingen.
Juist in een dicht bebouwde omgeving is voor de ruimtelijke lagen een sleutelrol voor water en groen weggelegd, op alle schaalniveaus van de omgeving.
(klik op afbeelding voor meer)

Ontwerpen met water

Water is in toenemende mate bepalende factor in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn water, stedenbouw en architectuur van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bouwen in, op, of in de buurt van water is dan ook een vanzelfsprekendheid. In een tijdperk van zeespiegelstijging en toenemende regenval, wordt ontwerpen mét water – in plaats van tégen – wereldwijd een nieuw dominant ontwerpthema.
(klik op afbeelding voor meer)