TANGRAM Architekten | Het belang van groen en water in een dichte stad - TANGRAM Architekten

Het belang van groen en water in een dichte stad

De stad kan worden beschouwd als een gelaagd systeem dat bestaat uit ruimtelijke componenten zoals morfologie, infrastructuur, structuren van groen en water, naast sociaal-economische lagen zoals bevolkingsopbouw, inkomens- en opleidingsniveau en eigendomsverhoudingen.

Juist in een dicht bebouwde omgeving is voor de ruimtelijke lagen een sleutelrol voor water en groen weggelegd, op alle schaalniveaus van de omgeving.

Voor toekomstige stadsmetropolen zal de aanwezigheid van stadstuinen voor voedselproductie, in nabijheid van mensen die de productie nuttigen, steeds belangrijker worden. Groene en blauwe structuren dragen bij aan het gevoel ‘er even uit’ te zijn – in verbinding met de natuur. Op deze wijze voegen groen en water grote waarde toe aan het niveau van de stedelijke ruimte en het gebouw.

Veel van Tangram’s gebouwen omarmen de openbare ruimte, en grenzen direct aan het groen of water – of staan er zelfs midden in. Waar de dichtheid groot wordt, krijgt goren een belangrijke plaats in het plan. Hierdoor ontstaat een bijzondere sfeer, en gaat het interieur een wisselwerking aan met het exterieur. Water en groen dragen in belangrijke mate bij aan de klimaat- en energiebeheersing van het gebouw, en zorgen voor privacy en ruimtelijkheid.