TANGRAM Architekten | Intelligent intensiveren - TANGRAM architekten

Intelligent intensiveren

De komende decennia wordt de wereld geconfronteerd met een verdichting van 7 naar 9 miljard mensen. Dit houdt in dat er iedere dag 1 miljoen mensen bijkomen – op zoek naar een plek om te wonen. Onderzoek wijst uit dat de meerderheid van deze mensen zich in stedelijke gebieden vestigt. Dit gaat ook aan Nederland niet voorbij: voor de randstad alleen al wordt een toename van ruim 700000 ( kleine ) huishoudens verwacht. Voor de toekomstige generaties ligt er dus een belangrijke taak om op een verantwoordelijke manier te verstedelijken. Deze grootschalige verstedelijking vraagt om nieuwe concepten, met thema’s als integratie van natuur binnen de stadsgrenzen voor voedselvoorziening, waterbeheer, energieproductie en meer.

Verdichten alleen is niet de oplossing. Het vereist een intelligente wijze van intensivering om tegemoet te komen aan de eisen van de nieuwe tijd. Op deze wijze wordt niet alleen het landschap gespaard, maar ook de vitaliteit van de stad versterkt. Intelligent intensiveren is het devies, dubbel grondgebruik en functiemenging leveren belangrijke oplossingen, een integrale visie op gebouw, infrastructuur en landschap is noodzakelijk. Dit betekent niet een maximalisatie van de dichtheid die ten koste gaat van de stad, integendeel: het biedt kansen voor het creëren van aantrekkelijke woon-, werk- en leefruimte. Het extra programma wordt daarmee  niet het probleem – het kan juist de oplossing zijn voor de noodzakelijke revitalisering van de stad.