TANGRAM Architekten | Ontwerpen met water - TANGRAM Architekten

Ontwerpen met water

Water is in toenemende mate bepalende factor in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn water, stedenbouw en architectuur van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bouwen in, op, of in de buurt van water is dan ook een vanzelfsprekendheid. In een tijdperk van zeespiegelstijging en toenemende regenval, wordt ontwerpen mét water – in plaats van tégen – wereldwijd een nieuw dominant ontwerpthema.

Water is een veelvuldig terugkerend thema in onze gebouwen. Water beweegt en verbindt, werkt als afstandhouder, privacybuffer, draagt bij aan klimaatbeheersing en creëert ruimte door spiegeling van licht en beeld. Het kan bedreigen en geruststellen; water is een ideaal ontwerpelement.