TANGRAM Architekten | Amrath hotel en woningen - Jaarbeursplein Utrecht

Galaxy hotel en woningen

Galaxy, Jaarbeursplein Utrecht

Amrâth hotel en woningen

Rondom het centraal station van Utrecht wordt op meer dan 35 locaties gewerkt aan een transformatie naar een gemengd gebied van wonen en voorzieningen. De locatie Jaarbeursplein is een scharnier naar de ontwikkeling van Utrecht centrum naar de westzijde. Het Galaxy (Amrâth) hotel met woningen is een van de eerste ontwikkelingen daar. De plek symboliseert met een gemengd programma van een hotel met daarop gestapeld een woonvoorziening de scharnier naar de achtergelegen woonbuurt. Hotel en woningen zullen profiteren van elkaars aanwezigheid: een deel van de faciliteiten van het hotel staan de bewoners ter beschikking.

Als binding tussen de zakelijkheid van het jaarbeursplein en de nieuw te ontwikkelen woonbuurt direct daaraan gelegen moet het gebouw met haar beeld een dubbelrol vervullen: het grote stadsgebouw- met een schaalniveau dat kan aanhaken bij de nieuwe woonwijk. Om dat te bereiken wordt het gebouw opgebouwd uit kleinere bouwvolumen, gestapeld naar de totaalmaat van ca. 90 m. Omdat sfeer en uitzicht van m.n. de lager gelegen hotelkamers niet naar alle zijden aantrekkelijk zijn wordt met groene gevelhoven een eigen hoogwaardige kwaliteit rondom gecreëerd, daarmee tegemoetkomend aan de nieuwe eisen van duurzaamheid van Utrecht. Het gebouw krijgt een spectaculair laag energieverbruik, mede te danken aan de zonnepanelen die geïntegreerd worden in de buitengevels.

Locatie Utrecht
Oplevering 2021-2022
Opdrachtgever Amrath hotelketen; de Lelie Vastgoed BV
Constructie Ballast Nedam
Omschrijving Hotel met ca. 250 kamers en ca. 350 woningen, gebouwd parkeren, jaarbeursplein Utrecht
Prijzen