TANGRAM Architekten | TANGRAM Architekten | Architektenbureau Amsterdam

Bureau

Bouwen in stedelijke dichtheden is de enige mogelijkheid om aan de vraag naar kwalitatieve ruimte te kunnen blijven voldoen en tegelijkertijd waardevolle landschappen te behouden. Alleen zo kan een antwoord worden geformuleerd op de internationale – en onomkeerbare – trend van verstedelijking. De belangrijkste oplossingen voor vraagstukken van ordening in de stedelijke context liggen op de overgang van stedenbouw en architectuur. TANGRAM heeft uitgebreide expertise op beide schaalgebieden, opgedaan bij het ontwikkelen van plannen op complexe locaties, rekening houdend met bestaande situaties, bewonersparticipatie, integraal denken ten aanzien van de openbare ruimte, duurzaamheid, infrastructuur en gebouwen. Vanuit een onderzoekende instelling leidt dat telkens tot ‘locatiespecifieke’ plannen. De veranderende karakteristiek  en de toename van werk over de grens van het eigen land hebben geleid tot een aanpassing van de bureaunaam: TANGRAM architecture and urban landscape. Het onderzoeken van typologieën die een antwoord kunnen zijn op de bouwopgave van de toekomst  is karakteristiek voor het werk.