TANGRAM Architekten | TANGRAM Architekten | Architektenbureau Amsterdam

Compact en intelligent bouwen

TANGRAM profileert zich al jaren op twee fronten: ontwerpen én onderzoek. Als ontwerpers zijn we voorloper als het gaat om complexe stedelijke projecten met gemengde functies. Door grootschalige verstedelijking zijn nieuwe concepten nodig met thema’s als natuur in de stad, waterbeheer en energieproductieOm de stad vitaal te houden zal er in onze visie compacter moeten worden gebouwd. Dat betekent niet verdichten om te verdichten, integendeel: het biedt kansen voor het creëren van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefruimte. Op de juiste manier wordt de vitaliteit van de stad versterkt én het landschap gespaard. Het extra programma is in dat geval niet het probleem maar juist de oplossing voor de noodzakelijke revitalisering van de stad

De belangrijkste oplossingen liggen altijd in het overgangsgebied van stedenbouw en architectuur. TANGRAM heeft uitgebreide expertise op beide schaalgebieden, door de jaren heen opgedaan tijdens het ontwikkelen van plannen voor complexe locaties. Op plekken waar we altijd rekening moeten houden met bestaande situaties, bewonersparticipatie, openbare ruimte, duurzaamheid, circulariteit, infrastructuur en bestaande gebouwen.

Onderzoek is voor ons de basis van alles. Het onderzoeken van typologieën die een antwoord kunnen zijn op de bouwopgave van de toekomst is karakteristiek voor ons werk. Vanuit een onderzoekende instelling leidt dat telkens tot locatiespecifieke plannen.