TANGRAM Architekten | Stedenbouw - Block 29 - Amsterdam IJburg

Maximaal bouwen op IJburg

Blok 29, Amsterdam IJburg

Blok 29 is een compact blok op het Haveneiland West waarin wonen, werken en recreëren sterk met elkaar zijn vervlochten. Een stevige opdracht, want de dichtheid op IJburg is bijna het dubbele van de gemiddelde Venix-locatie. Met Blok 29 hebben we gezocht naar een maximale mix van doelgroepen, wooncategorieën en hoog- en laagbouw. Ondanks de hoge dichtheid is het een hoogwaardige, sfeervolle woonplek geworden.

Matrixverkaveling
De verkaveling – een matrix met verschillende maaswijdten – creëert verschillende woonmilieus. Aan de hoofdontsluiting van IJburg kan grootstedelijk worden gewoond, binnen het blok heerst juist de sfeer van een beschutte binnenwereld. Deze binnenwereld kent een aantal collectieve ruimtes: pleinen, ‘hoven en suite’ en ‘stedelijke buitenkamers’. De grondgebonden woningen aan deze ‘stedelijke kamers’ zijn zo georganiseerd dat de aangrenzende zone als overgangsgebied tussen openbaar en privé kan worden gebruikt. Hiermee wordt de woonsfeer verlengd tot in het openbare gebied.

Compact en open 
Van buitenaf manifesteert Blok 29 zich als compact geheel, grotendeels gemetseld in vlakke gevels met stedelijke poorten en smalle doorsteken. De gevels aan het binnenterrein tonen juist een grote mate van plasticiteit en openheid. Op deze manier worden de overgangszones tussen openbaar en privé stapsgewijs vorm gegeven. Door het toepassen van verschillende typologieën – woonwerkwoningen, bedrijfsruimten en appartementen – ontstaat een verrassende leefomgeving.

De compilatiefoto’s zijn gemaakt in 2017, ruim tien jaar na oplevering. Het gebied is groener en levendiger. De bewoners zetten de woonblokken helemaal naar hun hand, precies zoals bedoeld.

 

Locatie Amsterdam
Oplevering 2006
Opdrachtgever Waterstad 3
Uitvoerder Florie & Van den Heuvel; BK Bouw; Vink Bouw
Omschrijving  161 dwellings, 24 of which handicapped-accessible, 2000 m2 commercial space, parkinggarage 200 places