TANGRAM Architekten | Stedenbouw - Block 29 - Amsterdam IJburg

Stedenbouw – Block 29 – Amsterdam IJburg

IJburg kent een hoge dichtheid – ongeveer het dubbele van een gemiddelde VINEX-locatie – die bovendien gehaald moet worden met minimaal zestig procent grondgebonden woningen. Dit vraagt erom de beperkte ruimte binnen de blokken van het stedenbouwkundig plan strategisch in te zetten.

Blok 29 is een compact blok waarin wonen, werken en recreëren sterk met elkaar zijn vervlochten. De verkaveling – een matrix met verschillende maaswijdten – creëert verschillende woonmilieus. Men kan grootstedelijk wonen aan de hoofdontsluiting, of beschut binnen het blok aan de collectieve ‘stedelijke kamers’. De grondgebonden woningen aan deze buitenkamers zijn zo georganiseerd dat de aangrenzende zone een overgangsgebied tussen openbaar en privé wordt.

Van buitenaf manifesteert Blok 29 zich als compact geheel; grotendeels gemetseld in vlakke gevels met stedelijke poorten en smalle doorsteken. De gevels aan het binnenterrein tonen juist een grote mate van plasticiteit en openheid, om de overgangszones tussen openbaar en privé stapsgewijs vorm te geven. Door het toepassen van verschillende typologieën – woonwerkwoningen, bedrijfsruimten en appartementen – ontstaat een verrassende configuratie, die toont dat hoge dichtheid kan leiden tot sfeervolle, hoogwaardige woonmilieus.

 

Locatie Amsterdam
Oplevering 2006
Opdrachtgever Waterstad 3
Uitvoerder Florie & Van den Heuvel; BK Bouw; Vink Bouw
Omschrijving  161 dwellings, 24 of which handicapped-accessible, 2000 m2 commercial space, parkinggarage 200 places