TANGRAM Architekten | Woningbouw - Buskenblasercomplex - Amsterdam

Woningbouw – Buskenblasercomplex – Amsterdam

Het Buskenblasercomplex sluit naadloos aan op het grid van Van Eesteren’s Uitbreidingsplan uit de jaren ‘50, waarbij aansluiting is gezocht met de Amsterdamse School kenmerken van de achterliggende bebouwing. Tegelijkertijd zijn elementen toegepast die bij de dynamiek en de moderne hoogbouw van het Bos en Lommerplein passen. Naast het creëren van een architectonische eenheid in het straatbeeld, zijn de belangrijkste gehanteerde thema’s in dit project verdichting van het gebied, het oplossen van parkeerproblematiek, variatie in het woningaanbod en integratie van verschillende bevolkingsgroepen.

Transformatie en historisch besef kenmerken het architectonische beeld. Aan de oostzijde formuleert het blok een antwoord de kleinschaligheid van de aangrenzende woonwijk door subtiele gevelgeleding en ritmiek. Aan de westzijde is de nieuwbouw grootstedelijker, passend bij de maat van de nieuwe kantoorgebouwen, maar nadrukkelijk gerelateerd aan de blokken van de Amsterdamse school.

In hoofdopzet is het blok een U-vorm rondom een binnentuin op een parkeerdek. Aan de noord-, zuid- en westkant bevinden zich een multiculturele ontmoetingsruimte en voorzieningen ten behoeve van kleine bedrijven. Enkele woningen zijn direct aan de straat ontsloten, maar voor het overige bestaat het blok voornamelijk uit gestapelde woningen. Markante entrees in opvallende kleuren vormen de gemeenschappelijke ontsluitingen.

 

Locatie Amsterdam
Oplevering 2008
Opdrachtgever Delta Forte
Uitvoerder BAM, Alkmaar
Omschrijving 111 woningen, 1140 m2 bedrijfsruimten, parkeren onder dek
Prijzen 2008 Nominatie gouden Aap; Nominatie BNA Gebouw van het jaar (regio noordwest/centrum)

Link:

buskenblaserstraat amsterdam link_de keuze van…