TANGRAM Architekten | Utiliteitsbouw - Dukaat - Amsterdam

Utiliteitsbouw – Dukaat – Amsterdam

Langs de hoofdas van de nieuwbouwwijk De Aker in Amsterdam-West ligt De Dukaat. Alle functies – woningen, winkels en voorzieningen – zijn gecombineerd in het 400 meter lange complex, dat is ontwikkeld als langgerekte winkelstrook onder een arcade. Doordat de bedrijfsruimten en voorzieningen in de plint zijn gesitueerd en de woningen op de bovenliggende verdiepingen is er sprake van optimale functiemenging en dubbel grondgebruik.

In het ontwerp versmelten stedenbouw en architectuur, disciplines die bij dergelijke opgaven altijd zouden moeten fuseren. Het complex is op stedenbouwkundig niveau zo ontworpen dat het gebouw aan alle zijden de gewenste schaal krijgt. Aan de Pieter Callandlaan wordt het langgerekte gevelvlak ritmisch onderbroken door stedelijke poorten en subtiel wisselende gevelpatronen. De grote poorten zorgen voor onderbreking van de lange gevelwand en contact met de achterliggende wijk, terwijl de erkers, loggia’s en serres de afzonderlijke woningen in het gevelbeeld zichtbaar maken. Aan de noordzijde is het volume meer opgedeeld zodat het aansluit bij de kleinschalige woonomgeving. De openbare ruimte wordt er op het tweede maaiveld – in het gebouw – gecontinueerd. Zo volgen de verschillende gradaties in de overgang van straat naar woning – openbaar, semi-openbaar, semi-privé, privé en collectieve ruimtes – elkaar logisch op.

Locatie Amsterdam
Oplevering 2002
Opdrachtgever ING Vastgoed; Woningbouwvereniging Eigen Haard
Uitvoerder HBG woningbouw regio Noordwest; Dura Bouw
Omschrijving 163 koop- en 65 huurwoningen en 2.500 m2 voorzieningen en 250 m2 bedrijfsruimte

Link:

dukaat link_bouwblok dat beschikt over een machtig ritme
dukaat link_een superblok vol vondsten in Amsterdam_West
dukaat link_een verzoening met een megastructuur
dukaat link_verstilde woonplek onder de rook van Amsterdam
dukaat link_woon- en voorzieningencentrum Dukaat