TANGRAM Architekten | TANGRAM Architekten | Samenwerking

Samenwerking

TANGRAM werkt aan opdrachten die zich het best laten omschrijven als ‘research by design’, van waaruit het beste programma voor complexe stedelijke ontwerpopgaven wordt gedefinieerd. Het initiële programma is een startpunt, vervolgens wordt dat doorontwikkeld. Dit vraagt om uitgebreide vaardigheden en een breed begrip van een opgave.

Netwerkorganisatie
TANGRAM heeft zich hier als organisatie op ingesteld. Het bureau bestaat uit een kerngroep getalenteerde architecten die projecten van alle schaalniveaus opstarten en organiseren, en in staat zijn een programma voor de locatie te definiëren. Afhankelijk van fase en complexiteit schuiven gespecialiseerde partners aan, zoals ontwikkelingsexperts, akoestisch adviseurs, constructeurs, kostendeskundigen en duurzaamheidsspecialisten. Op deze wijze wordt de overhead beperkt en worden de juiste experts op het juiste moment bij een proces betrokken.

Go Dutch
Voor haar internationale werk is TANGRAM onderdeel en voorzitter van het Go Dutch Consortium, een samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse specialisten op het gebied van architectuur, landschap en stedenbouw, economie en sociaal culturele processen en ontwikkelingen. Het Go Dutch Consortium is ‘Partner in international Bussiness’ met het ministerie van Economische zaken.

Go to GO DUTCH