TANGRAM Architekten | Utiliteitsbouw - Raadhuisplein - Drachten

Utiliteitsbouw – Raadhuisplein – Drachten

Het Raadhuisplein is het centrale stedelijke plein van Drachten. De oude winkels en woningen, deels naar ontwerp van den Broek en Bakema, voldeden echter niet meer aan de hedendaagse eisen.
Tangram maakte in samenwerking met de gemeente Drachten een stedenbouwkundige studie en ontwierp en realiseerde de architectonische uitwerking van het gehele ensemble. Met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw levert dit een complete transformatie van het stadshart .

Het plan heeft een zeer verscheiden woningaanbod, verdeeld over drie blokken gevuld met meerdere winkels, bovenop een ondergrondse parkeergarage die zich uitstrekt tot onder het plein. Met deze reconstructie heeft Drachten zijn regionale functie terug.

Het gebied heeft twee gezichten. De Raadhuispleinzijde is kleinschalig en verbrokkeld met aan de Driftzijde grootschalige bebouwing uit de jaren ’60. Deze tweedeling is richtinggevend voor het ontwerp van de volumes en façades. Aan het Raadhuisplein verwijst de parcellering van de nieuwe gevels naar het kleinschalige en horizontale karakter van de gevels in de oude stad. Aan de Driftzijde is een grootschaligere verdeling gekozen, passend bij de bestaande blokken van Bakema.

Het plan vormt zo een transitie tussen het oude gedeelte en het nieuwere oostelijk gedeelte van de stad. Kenmerkend voor het ontwerp is de alzijdige kwaliteit, en het stapelen van woonvolumes bovenop grootschalige, moderne winkelruimtes. Ook de niet-bebouwde ruimte is een integraal onderdeel van de ontwerpopgave: goed vormgegeven publieke- en pleinruimtes transformeren het Raadhuisplein tot een prettig woon- en winkelgebied.

Locatie Drachten
Oplevering 2014
Opdrachtgever Redema Consultants BV; Le Clercq Planontwikkeling BV
Uitvoerder Jansen Wesselink
Omschrijving 169 woningen, 19.000 m2 winkels, 683 gebouwde parkeerplaatsen

Link: raadhuisplein link_ruimte scheppen door verdichten in centrumplan drachten