Locatie

Den Haag

prijs

1st prijs  ‘Le Sauvage soigné’ – nomandenbestaan op niveau

opdrachtgever

Europan, Europese prijsvraag voor jonge architecten

NOMADISCH WONEN OP NIVEAU

 

Met de ontwikkeling van de technologie en de evolutie van de maatschappij verandert de vraag naar de aard van huisvesting. Bij de eerste uitgave van de grootste woningbouwprijsvraag voor jonge architecten, Europan I, uitgeschreven in negen landen van de EU, werd een ontwerpvisie gevraagd op de invloed van veranderende leefpatronen van de hedendaagse Europeaan op het wonen. Het winnen van deze prijsvraag markeert de start van TANGRAM.

 

TUSSEN KOFFER EN HUIS

Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met de samenleving van nu en die van de toekomst. Een deel van de moderne mens legt zich niet meer vast op een vaste woonplek, maar verplaatst zich voor korte of middellange termijn van de ene naar de andere plek. Dit brengt een geheel eigen woonvraag met zich mee. Te midden van de voorzieningen, voldoende ruim voor een luxe verblijf, mogelijk voorzien van allerlei collectieve voorzieningen zoals fitness, sauna en collectieve werk- en ontmoetingsplekken.

 

 

Het hotel voldoet niet voor de middellange termijn – te anoniem en te krap. Maar wat dan wel?

Voor deze doelgroep ontbreekt simpelweg aanbod. Door vragen te stellen over de meest elementaire kwaliteit van woonvoorzieningen is het mogelijk nieuwe concepten te genereren.

De ontworpen gebouwtypologie, die als motto ‘Le sauvage soigné’ oftwel ‘nomadenbestaan op niveau’ kreeg, biedt kwalitatief hoogwaardige woonunits aan voor elke verblijfsduur, van kort tot middellang. Het concept van de ‘transformose’ – geïllustreerd aan de hand van een gebouw aan de Ammunitiehaven in Den Haag – betekent een gedaanteverwisseling van de traditionele woonvorm naar een mobiele variant. Basis is een gestapelde gebouwstructuur zonder invulling, een ‘wooninfrastructuur’. Hierin ‘plugt’ de stadsnomade zijn mobiele unit, met de meest elementaire zaken als keuken, badkamer en een opslagruimte voor spullen, om zich de ruimte eigen te kunnen maken. Deze unit vormt het midden tussen een koffer en een huis: de mobiele mens neemt mee wat te verplaatsen is naar gefixeerde, kwalitatief hoogwaardige structuren in gestapelde vorm op toplocaties in verschillende steden. Net voldoende om zich thuis te voelen….op iedere keer een andere plek.

Publicatie de Architect 1989