Locatie

Utrecht

omschrijving

ca. 850 1 en 2 kamerwoningen, horecavoorziening en commerciële voorzieningen

opdrachtgever

Koopmans Projecten bv, Enschede

Studie

2014

Gerbrandy

De locatie Gerbrandy is gelegen nabij het stadcentrum van Utrecht op een lawaaiige plek aan het spoor. De bereikbaarheid van diverse educatieve instellingen is zeer goed.

De omliggende woonbuurt ondergaat een intensieve herstructurering- waarvan Gerbrandy het sluitstuk kan zijn met een programma aan woningen voor kleine huishoudens ( studenten, young professionals en ouderen).Een ondersteunend programma met collectieve voorzieningen maakt het tot een concept voor stadswonen.

De schaal van de omgeving vraagt om de opbreking van het totale volume in kleinere eenheden: bouwblokken rondom een open atrium. Deze opzet is ideaal om het geluidprobleem vriendelijk op te lossen. In de atria is plaats voor veel groen. Het totale program wordt zo tot een configuratie van aaneengeschakelde hofjes aan gemeenschappelijke centrale verkeersruimten met voorzieningen. Winkels en horeca in de plint aan de stadzijde tillen het blok naar buurtniveau. Een volledig flexibele plattegrondopzet geeft het totaal een goede toekomstwaarde met mogelijkheden voor alle type woningen- tot groepswonen aan toe.