TANGRAM Architekten | Tangram werkt aan ‘de stad van de toekomst!’

Tangram werkt aan de Stad van de Toekomst!

Tangram Architekten is geselecteerd om in een multidisciplinair team te werken aan een ontwerpstudie voor ‘De stad van de toekomst’. We gaan dit jaar studeren op de testlocatie Fellenoord in Eindhoven.

Vijf steden
In totaal zijn er vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De diverse teams kijken naar nieuwe manieren van stad maken. Tangram Architekten is voorzitter van het Eindhoven-team (team Triangel).

Nieuwe manieren van stad maken
Het doel van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ is richting geven aan toekomstige stedelijke gebiedsontwikkelingen. Geen science fiction maar een reële toekomst. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we een aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke omgeving maken? Is het mogelijk een aanpak te bedenken die een duurzame toekomst borgt, los van specifieke opgaven? Een helikoptervisie die verder gaat dan het aanpakken van actuele vraagstukken en de politiek.

2040
De tijdhorizon van het onderzoek is 2040, maar in de studie wordt ook gewerkt aan stappen en beelden voor de tussenliggende periode. Uiteindelijk moeten er roadmaps komen, wegen die laten zien hoe ‘De stad van de toekomst’ gerealiseerd kan worden. De vierkante kilometer waar alles bij elkaar komt is daarbij de maat die we op alle locaties bekijken.

Multidisciplinaire teams
Voor deze ontwerpstudie zijn multidisciplinaire teams gevormd met architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, experts op gebied van circulaire economie, energietransitie, future strategies, smart cities etc. Er wordt samengewerkt met gemeenten, stakeholders en experts.  Gedurende 2018 zijn er masterclasses, lokale ateliers en plenaire bijeenkomsten om stap voor stap toe te werken naar visies en ideeën. De uitkomsten van de studie worden begin 2019 gebundeld en gepubliceerd.

Team Triangel
We zijn blij samen te mogen werken in team Triangel met Wouter Veldhuis van MUST, Ben van de Ven van Urban Sync, Marjolijn Versteegden van Arcadis, Aeisso Boelman van Fakton, Dolf Becx van Becx & van Loon, Masja Cohen, antropoloog, Bas Hilckman van 3pm, Peter Besselaar VU, Hans Teerds TU Delft en Onno Dwars van Ballast Nedam Development.

Initiatiefnemers
De ontwerpstudie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam/Rotterdam/Den Haag/Eindhoven/Utrecht, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Lees meer over de ontwerpstudie ‘stad van de toekomst’:
https://www.bna.nl/onderzoeks-project/stad-van-de-toekomst/
Deel dit bericht