FUTURE FOCUS

CREËREN VAN GEZONDE

BUURTEN EN STEDEN 

KANSEN BIJ EEN GROEIENDE VERSTEDELIJKING

Gezond stedelijk leven is een actueel thema nu steden in toenemende mate verdichten. Dan gaat het niet alleen over schone lucht, groen, klimaatadaptatie en afstappen van fossiele brandstoffen, maar ook over ‘zachte’ waarden zoals sociale verbinding en ontmoeting. Want gezondheid hangt sterk samen met sociale interactie, hoe mensen zich verhouden tot anderen.

Een goede gebieds- en projectontwikkeling kan dit versterken en de leefkwaliteit van een buurt vergroten. Verdichten helpt daarbij, want het toevoegen van woningen in bestaande wijken zorgt ervoor dat buurten vitaler en leefbaarder worden. Met meer voorzieningen, scholen, winkels en groen.

Ingrediënten voor een gezond stedelijk leven zijn volgens ons:

  • gemengde buurten
  • variatie in huur en gemengde functies in gebouwen
  • mogelijkheid om een wooncarrière te maken
  • levendig straatleven op plintniveau
  • voldoende plekken om elkaar te ontmoeten
  • faciliteiten voor jong én oud; voor verbinding en samenhorigheid, maar ook voor het bestrijden van eenzaamheid.
  • actieve bewoners die het sociale weefsel in stand houden
  • veel groen en mogelijkheden om naar buiten te gaan en te bewegen.
  • gebieds- en projectontwikkeling mét de buurt. Niet als de plannen er al liggen, maar in een vroeg stadium. Dat verbetert de plannen en zorgt voor draagvlak.

Tangram heeft een holistische kijk op de gebouwde omgeving. We kijken naar het geheel, naar alle parameters die een plek tot een succes maken. Een gebouw is een cruciaal onderdeel van een leefbaar stedelijk klimaat. Het kan een plek maken of breken.
Vanaf het begin van een ontwikkeling zetten we in op kwaliteit, flexibiliteit en gedeelde wensen. Wie brede duurzaamheid nastreeft kijkt niet alleen naar economisch rendement, klimaatbestendigheid en energiebesparing.

Voor Tangram betekent het ook dat een gebouw en zijn omgeving gezond, aanpasbaar en ‘mooi’ moeten zijn. ‘Mooi’ in de breedste zin van het woord, want duurzaam is ook datgene waarvan wij houden. Een aantrekkelijke omgeving levert waardering op, het maakt dat mensen zich prettig voelen. Een plek wordt zo een thuis. Dat zorgt niet alleen voor collectieve identiteit, zo’n geliefde plek of gebouw gaat ook langere mee. De investering betaalt zich terug en creëert over een langere periode waarde.

 

ONZE

FOCUS

NIEUWE WOONLOCATIES

Steeds vaker komen in steden bouwplekken in beeld die eerder als ongeschikt werden gezien. Paradoxaal genoeg zijn dit ook vaak interessante woonlocaties: ze liggen meestal dichtbij uitvalswegen, de tram en metro, en langs het spoor. Maar dit zijn ook complexe locaties, al was het maar vanwege geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Om van deze plekken geliefde en gezonde woongebieden te maken zijn intelligente ontwerpoplossingen nodig én betrokkenheid van omwonenden. Dit zorgt ervoor dat een gebied opgewassen is tegen de permanente gebruiksdruk en veranderingen weet op te vangen.
Tangram is voorstander van een integrale aanpak en het naar voren brengen van de democratie. Een lange termijn investering van alle betrokken partijen, inclusief de buurt, in voor iedereen relevante zaken: gezondheid, veiligheid, samenhorigheid, schoonheid, landschap en geschiedenis.
In de dichtbebouwde stad draait alles om het samenspel van gebouwen en de tussenruimte, daar waar het openbare leven plaatsvindt en mensen elkaar ontmoeten. Dit is een cruciaal onderdeel van het stedelijke en architecturale ontwerp, zoals de ‘MÀ’ in de Japanse cultuur: de zinvolle ‘leegte’ in muziek of theater – vertaald naar het stadsontwerp.