FUTURE FOCUS

GEZONDE GEBIEDS-

ONTWIKKELING

​SLIMME OPLOSSINGEN VOOR GROEIENDE VERSTEDELIJKING

 

Hoe houd je een stad gezond en leefbaar terwijl alles dreigt dicht te slippen? Wat zorgt ervoor dat een gebouw of omgeving lang gewaardeerd blijft en daarmee toekomstbestendig is?

Dit zijn basisvragen die we onszelf bij elke opdracht stellen, waar we graag op puzzelen. Samen met de opdrachtgever, maar ook met andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de buurt. Om binnen gegeven beperkingen een zo’n optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen. Voor de eigenaar, gebruikers en volgende generaties.

Tangram heeft een holistische kijk op de gebouwde omgeving. We kijken naar het geheel, naar alle parameters die een plek tot een succes maken. Het gebouwde niet louter als middel voor economisch gewin maar als cruciaal onderdeel voor een leefbaar stedelijk klimaat.
Vanaf het begin van een ontwikkeling zetten we in op kwaliteit, flexibiliteit en gedeelde wensen. Kernbegrippen die hard nodig zijn in dichtbebouwde steden en die een brede duurzaamheid nastreven.

Een gezonde gebiedsontwikkeling is veel meer dan economisch renderend, klimaatbestendig en energiezuinig. Voor Tangram betekent het ook dat een gebouw en zijn omgeving gezond, aanpasbaar en ‘mooi’ moeten zijn. ‘Mooi’ in de breedste zin van het woord, want duurzaam is ook datgene waarvan wij houden. Een aantrekkelijke omgeving levert waardering op, het maakt dat mensen zich prettig voelen. Een plek wordt zo een thuis. Dat zorgt niet alleen voor collectieve identiteit, zo’n geliefde plek of gebouw gaat ook langere mee. De investering betaalt zich terug en creëert over een langere periode waarde.

 

ONZE

FOCUS

NIEUWE WOONLOCATIES

Steeds vaker komen in steden bouwplekken in beeld die eerder als ongeschikt werden gezien. Paradoxaal genoeg zijn dit ook vaak interessante woonlocaties: ze liggen meestal dichtbij uitvalswegen, de tram en metro, en langs het spoor. Maar dit zijn ook complexe locaties, al was het maar vanwege geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Om van deze plekken geliefde en gezonde woongebieden te maken zijn intelligente ontwerpoplossingen nodig én betrokkenheid van omwonenden. Dit zorgt ervoor dat een gebied opgewassen is tegen de permanente ‘gebruiksdruk’ en veranderingen weet op te vangen.
Tangram is voorstander van een integrale aanpak en het naar voren brengen van de democratie. Een lange termijn investering van alle betrokken partijen, inclusief de buurt, in voor iedereen relevante zaken: gezondheid, veiligheid, samenhorigheid, schoonheid, landschap en geschiedenis.
In de dichtbebouwde stad draait alles om het samenspel van gebouwen en de ‘tussenruimte’, daar waar het openbare leven plaatsvindt en mensen elkaar ontmoeten. Dit is een cruciaal onderdeel van het stedelijke en architecturale ontwerp, zoals de ‘MÀ’ in de Japanse cultuur: de zinvolle ‘leegte’ in muziek of theater – vertaald naar het stadsontwerp.