TANGRAM Architekten | TANGRAM Architekten | Urban landscape

Expertise

TANGRAM heeft jarenlange ervaring op het gebied van zowel stedenbouw als architectuur. De combinatie van verschillende schalen en vakgebieden komt voort uit de overtuiging dat de beste oplossingen voor de stedelijke context gevonden kunnen worden op het snijvlak tussen stedenbouw en architectuur. Het bureau heeft veel ervaring met het ontwikkelen van plannen voor complexe sites, waarbij rekening gehouden wordt met bestaande omstandigheden, bewonersparticipatie, en integrale oplossingen met betrekking tot de openbare ruimte, duurzaamheid, infrastructuur en gebouwen. Met een vragende houding leidt deze aanpak altijd naar locatie-specifieke plannen. Deze onderzoekende houding heeft geleid tot een nieuwe tak binnen het bureau: TANGRAM Research.

Opdrachtgevers zijn gemeenten en ontwikkelaars, corporaties en particulieren. Belangrijke opdrachtgevers voor onderzoeksprojecten zijn gemeenten en de centrale overheid (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, tegenwoordig ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Rijksvastgoedbedrijf). TANGRAM werkte nauw samen met NGO’s zoals Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie en verschillende politieke partijen – teneinde een bijdrage te leveren aan het vormgeven van consistente visies op de bebouwde omgeving.