TANGRAM Architekten | Toekomst ruimtelijke ordening moet rol spelen in formatie - TANGRAM Architekten

Toekomst ruimtelijke ordening moet rol spelen in formatie

Nu de crisis voorbij is, worden er op grote schaal en met hoge snelheid weer plannen gemaakt om woningen te bouwen. Daarvan zijn er veel nodig, zo’n één miljoen, veelal wat kleinere stadswoningen, in bouwvolume ongeveer de stad Amsterdam. Die huizen moeten er dus komen, maar wij constateren dat met name de grote steden dreigen te kiezen voor snelle en gemakkelijke oplossingen. En die liggen aan de stadsranden.

Worden hun plannen werkelijkheid, dan dreigt een hernieuwde obesitas van de grote steden die leidt tot wijken die we niet meer willen en problemen die we kennen uit het verleden. Bovendien gaat het niet alleen om huizen, maar ook om de daarbij behorende en dus noodzakelijke voorzieningen. En dan hebben we het nog niet eens over het mobiliteitsprobleem wat onnodig wordt vergroot. Mensen komen weer verder van hun werk te wonen en dat betekent de aanleg van nog meer wegen en op den duur neemt ook de filedruk toe, nog meer dan al het geval is.

Economisch draagvlak

Maar ook voor de steden zelf is het bouwen buiten de stad funest. Net als de mens heeft ook de stad voeding nodig, vitaliteit, dynamiek. Juist nu hebben we de kans om de steden verder te vitaliseren. Door de haast en paniek die op de loer liggen, dreigt die kans verloren te gaan omdat de makkelijke weg wordt gekozen. En verder lijkt ook de verleiding te winnen om weer te bouwen in een kwaliteit die niet meer gewenst is; groot en eenzijdig. Ofwel, nieuwe Bijlmers en Vathorsten ; die moeten we toch echt niet meer willen.

Doorgeschoten procedures en grondeigendommen
Tangram pleit al vele jaren voor het bouwen ín de steden. Dat is lang niet altijd gemakkelijk en kost meer moeite, maar het kan heel goed en is uiteindelijk voor iedereen beter. Het fraai, verantwoord en verstandig benutten van de bouwplekken in de steden (mét ruimte voor groen en pleinen) wordt echter in de weg gezeten door doorgeschoten proceduremogelijkheden. Daarnaast hebben vele gemeenten nog grondposities die ze –in de korte termijn gedachte- te gelde willen maken.

Het is (zeker gezien de urgentie van het probleem) niet langer redelijk te noemen, dat een paar bewoners met vage bezwaren bouwplannen van drie straten verderop kunnen tegenhouden. Het is daarom hoog tijd voor een nieuwe afweging tussen het algemeen en het particulier belang. De procedures moeten dan ook worden herbezien en aangepast.  Anders gaan wij allen in de toekomst een onnodig zware prijs betalen.

Urgentie

Kennelijk ziet de politiek de urgentie van nadenken over RO-beleid niet of in elk geval niet voldoende. Alleen in het verkiezingsprogramma van de PvdA in de aanloop naar 15 maart stond in een goed uitgewerkt en onderbouwd hoofdstuk een consistente visie op het toekomstige ruimtelijke ordeningsbeleid. GroenLinks echter kwam niet verder dan een vrijblijvende opmerking over het ‘investeren in prettige wijken’, de VVD richtte zich op het verminderen van regels en het flexibiliseren van normen (terwijl er juist veel méér moet worden geregeld) en op de site van het CDA is het rapport ‘Goed Wonen’ van deze partij simpelweg niet meer terug te vinden.

Oproep

Nu GroenLinks en het CDA, maar ook enkele kleinere partijen, zo goed uit de verkiezingen zijn gekomen, kunnen deze in de formatiebesprekingen het ambitieniveau rond het toekomstig R.O.-beleid stevig opkrikken. Ik roep de onderhandelaars in de formatie dan ook op om de ruimtelijke ordening een belangrijke rol te laten spelen. Laten ze die kans lopen, dan krijgen we daar met zijn allen over pakweg tien jaar ongelofelijk veel spijt van.

 

Bart Mispelblom Beyer


 

Deel dit bericht