Koning Willem-Alexander bracht woensdag 11 juni een verrassingsbezoek aan de Kolenkitbuurt. In de bouwkeet van Rhapsody in West sprak de koning met Roel Schoenmakers, aanvoerder van het kunstenaarscollectief Cascoland. Schoenmakers leidde de koning en tijdelijk burgemeester Jozias van Aartsen rond door de buurt die nog geen 10 jaar geleden bekend stond als de slechtste wijk van Nederland. Het is nu een wijk met perspectief, waar renovatie en nieuwbouw hand in hand gaan met creatieve en sociale projecten voor bewoners. Bewonersparticipatie levert op allerlei gebied een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid van dit stadsdeel.
Ook het nieuwe woongebouw Rhapsody in West zal straks een belangrijke bijdrage leveren met buurtgemeenschapsruimten, een logeerhuis en een ‘ankerplek’.
De buurt, die had gerekend op een bezoek van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees, was blij verrast met de komst van de koning.