“Onmetelijk Belangrijk” nodigt u uit om deel te nemen aan een dialoog over het vormgeven van een toekomst waarin architectuur en AI samenwerken in harmonie met onze menselijke waarden.

De wereld is te waardevol om onbezonnen vol te bouwen

De beste oplossingen liggen op de overgang van stedenbouw naar architectuur

Een programma is het begin, maar niet het einde

Techniek en economie zijn belangrijke randvoorwaarden voor een duurzaam concept

Duurzaamheid is fysiek, sociaal cultureel en economisch

Compactheid, energie en ecologie kunnen samen

De zachte waarden ( sociale impact, ‘geluk’, ‘welzijn’ en ‘gezond leven’ en ‘esthetica’) geven een bouwproject harde economische  waarde

Verdichting is voorwaarde voor kwalitatief goede ruimte in stad en gebouw

Het proces , de weg erheen, is een belangrijke voorwaarde voor de uiteindelijke schoonheid van het project

Collectieve ruimtes vormen belangrijke ingrediënten in een stads- en gebouwontwerp

Data, AI en participatie worden bepalend bij toekomstige ontwikkelingen