Ruimte maken door verdichting is het motto voor de komende ontwerpopgave.

Een goede ontsluiting kan leidend zijn voor de ontwikkeling van stedelijk gebied. Het centrum van Almelo ligt gevoelsmatig geïsoleerd vanaf de snelweg. Met een reorganisatie en inensiver van de 5 km lange “zuidentree” moet dit beeld omgedraaigd worden.  De route verbindt verschillende stadsdelen en raakt andere die onderontwikkeld zijn of worden gereorganiseerd en voorzien van nieuw programma. Eindresultaat moet zijn betere connecties en een hoogwaardiger woonomgeving met een forse toename van het programma aan wonen, winkels, cultuur en andere voorzieningen, terwijl de mobiliteit én de groenstructuur in dezelfde ontwikkeling versterkt worden. Groen, water , stadsmorfologie en infrastructuur worden zo tegelijkertijd aangepakt.
Tilburg puilt uit haar gemeentegrenzen maar moet ook substantieel meer programma bouwen. Tegelijkertijd is het trots op haar groene karakter. Deze paradox is leidend voor de oplossingen voor de zuidelijke entree van de stad. Door het stapelen van landschappen ontstaat de mogelijkheid voor zowel een nieuw verkeersknooppunt met transferium, een grote supermarkt en 150000m2 gebouwd programma aan wonen , kantoren en een museum als ook 38 ha aan nieuwe parkruimte. Omwonenden worden nauw betrokken bij de ontwikkeling.
Succesvolle verbetering van de stad leunt in meeste gevallen op een benadering van alle lagen tegelijk. Intensivering van gebouwd programma en infrastructuur gaat dan gelijk op met het verbeteren van de structuren van groen en water. Groen is van evident belang voor de kwaliteitsbeleving van de stad. Dominante groene structuren moeten worden beschermd en verbeterd. De Kleverlaanzone in Haarlem is zo’n dominante groene structuur, in Haarlem. Door toevoeging van programma voor omwonenden en buitenstaanders , zoals een Natuur-en Milieucentrum , een belevenistuin en een grote openbare kas voor vele doeleinden worden middelen gegenereed om het park geheel te renoveren.