Functioneel met hart en ziel

Uitdrukkingskracht helpt functionaliteit

Stadskantoor, Den Haag

Opengewerkt als een vossenhol toont het stadskantoor de openbaarheid van bestuur. Met  sculpturale gevelopeningen wordt het oog geleid van de meest publieke entree naar de meer afgeschermde ontmoetingsruimten met het bestuur en de ambtenaren.

 

Designed like a fox’s den, the municipality office reveals the openness of governance. With sculptural openings in the facade, the eye is guided from the most public entrance to the more secluded meeting areas with the administration and civil servants.

 

VU headquarters, Amsterdam

Als centrum van de VU Campus moet het nieuwe hoofdgebouw uitdrukking geven aan de primaire functie: onderwijs en onderzoek. Met een groot uitnodigend gebaar druk het gebouw het studieleven naar de buitenwereld. Hart wordt gevormd door een grote auditoriumachtige ruimte in open contact met het campusplein. Binnen en buitenruimten versmelten, leren en studeren kunnen overal.

 

As the center of the VU Campus, the new main building should give expression to its primary function: education and research. With a large inviting gesture, the building expresses study life to the outside world. Its heart is formed by a large auditorium-like space in open contact with the campus square. Indoor and outdoor spaces merge, learning and studying can take place anywhere.

Hervormd Lyceum West, Amsterdam

Onderwijs is vormt de basis van een goede toekomst . Onderwijsgebouwen kunnen enorm helpen bij het bereiken van kwaliteit van leren, mits meer dan een verzameling van lokalen.

Opzet en uitstraling van het gebouw kunnen uitdrukking geven aan de specifieke doelen van de instelling. De veelkleurigheid en openheid van het HLW, een multi-culturele school in Amsterdam West, heeft de school een enorme impuls gegeven.

 

Education is the foundation of a good future . Educational buildings can help tremendously in achieving quality learning, if more than a collection of classrooms. Building design and appearance can express the specific goals of the institution. The multicolored openness of the HLW, a multi-cultural school in Amsterdam West, has given the school an enormous boost.