Uitdrukkingskracht helpt functionaliteit

Opengewerkt als een vossenhol toont het stadskantoor in Bezuidenhout te Den Haag de openbaarheid van bestuur. Met  sculpturale gevelopeningen wordt het oog geleid van de meest publieke entree naar de meer afgeschermde ontmoetingsruimten met het bestuur en de ambtenaren.
Onderwijs is vormt de basis van een goede toekomst . Onderwijsgebouwen kunnen enorm helpen bij het bereiken van kwaliteit van leren, mits meer dan een verzameling van lokalen. Opzet en uitstraling van het gebouw kunnen uitdrukking geven aan de specifieke doelen van de instelling. De veelkleurigheid en openheid van het HLW, een multi-culturele school in Amsterdam West, heeft de school met de ingrijpende renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw een enorme impuls gekregen tot een van de meest geliefde leerplekken van de stad.
Als centrum van de VU Campus moet het nieuwe hoofdgebouw uitdrukking geven aan de primaire functie: onderwijs en onderzoek. Met een groot uitnodigend gebaar druk het gebouw het studieleven naar de buitenwereld. Hart wordt gevormd door een grote auditoriumachtige ruimte in open contact met het campusplein. Binnen en buitenruimten versmelten, leren en studeren kunnen overal.