Locatie

Hemsterhuisstraat, Amsterdam-West

 
omschrijving

Renovatie en nieuwbouw school voortgezet onderwijs

opdrachtgever

Stichting Cedergroep, Amsterdam

Prijzen

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2007
Nominatie Prijs voor schoolgebouwen 2006

NIET-SCHOOLSE SCHOOL

Het Hervormd Lyceum West was gehuisvest in een enigszins gedateerd schoolgebouw uit 1963 van architect Frans ten Tex. Door het groeiend aantal leerlingen had de school behoefte aan zo’n 3.000 m2 extra lokalen en voorzieningen. Het bestaande gebouw had een gedeeltelijke vernieuwing nodig. De (ver)nieuwbouw moest vorm geven aan de intenties en overtuigingen van deze succesvolle school, waar de hoofdzakelijk allochtone leerlingen bovengemiddelde studieresultaten behalen.

Om een logische uitbreiding mogelijk te maken werd het hoogste deel van de oudbouw ingrijpend gereorganiseerd. Van de oude gymzaal (bovenop de fietsenstalling) werd de vloer verwijderd. Zo ontstond een majestueuze aula, het nieuwe hart van de school waar grote behoefte aan was. De bibliotheek werd verhuisd naar de bovenste lagen. De ruime en lichte entreehal biedt toegang tot de oude én de nieuwe lokalenvleugels. Twee nieuwe gymzalen werden gestapeld op het meest oostelijk deel van de locatie, aan de drukke Johan Huizingalaan.

Kleur en licht zijn ingezet als architectonisch middel om uitdrukking te geven aan de thema’s openheid, zelfbewustzijn, optimisme en ‘gezien willen worden’. Het oorspronkelijke gebouw is georganiseerd, gerenoveerd, opengebroken en ‘afgepeld’. De naar binnen gekeerde sfeer is vervangen door openheid en transparantie. Door in de gevel van de nieuwbouw veel glas, licht en kleur te gebruiken is er een sterke samenhang ontstaan tussen binnen en buiten. De tuinen en pleinen zijn bijna onderdeel van het interieur geworden. Transparante gekleurde lichtvlakken markeren de routes en plekken in het vernieuwde en het nieuwe deel. Dit is doorgezet in de ‘oudbouw’ zodat er een sterke relatie ontstond tussen het vernieuwde deel en de nieuwbouw. 

De gekleurde lichtvlakken hebben niet alleen een symbolische betekenis (veelkleurigheid), ze creëren een nieuwe eenheid die de verschillen tussen oud- en nieuwbouw letterlijk overstraalt. Het gebouw heeft hierdoor een bijna niet-schoolse uitstraling gekregen. 

hervormd lyceum west link_bna gebouw van het jaar
hervormd lyceum west link_bringing the light outside