Betere leef kwaliteit en lagere

zorgkosten kunnen samen

Activiteiten voor zorgbewoners kunnen verder gaan dan lezen en muziek luisteren. Met grote kassen in de woonarealen zorgen Zuidoever en Leythenrode voor een tussenklimaat waardoor de bewoners vrijwel het gehele jaar van de buitenwereld genieten en zelfs planten en dieren kunnen onderhouden. Summum is stadstuinieren met opbrengst aan in eigen huis eetbare groenten.

Een woonzorg gebouw kan zo worden opgezet dat bewoners geactiveerd en gestimuleerd worden zoveel mogelijk van de dag te maken en dat samen te doen. Het is bewezen dat hiermee de zorgvraag daalt omdat de bewoners gelukkiger zijn , zodat bij de medewerkers tijd overblijft andere leukere dingen te doen met de bewoners. De leef- en werksfeer die hierbij horen leiden ook tot een betere werkomstandigheden waarmee het makkelijker wordt personeel te werven.

Contact met buiten , daglicht en natuur zijn ook voor bewoners van een woonzorg-gebouw essentieel en medebepalend voor de waardering van hun leven. Door de natuur in het gebouw toe te laten, zoals bij Zuidoever, of het gebouw diep in de natuur te leggen, zoals bij DSV in Katwijk, ontstaat een logische en vanzelfsprekende connectie.