Locatie

Hoogmadeseweg, Leiderdorp

omschrijving

Zorginstelling voor dementerenden, 162 appartementen met faciliteiten en tuinen.

 
opdrachtgever

Alrijne Zorggroep

oplevering

Gefaseerd vanaf 2023

 

EEN “NIEUW” THUIS

Leythenrode is een verpleeghuis in Leiderdorp voor ouderen met dementie. Het gebouwencomplex is sterk verouderd en wordt vervangen door nieuwbouw met aanzienlijk meer programma. Het gaat om circa 170 wooneenheden met ondersteunende faciliteiten. De vernieuwing wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de huidige bewoners op het terrein kunnen blijven wonen.

De basisopzet bestaat uit drie L-vormige woonblokken rondom een gestapeld middengebied met kassen als verbindend element. Elk woonblok heeft drie woonlagen. Per blok zijn er 54 appartementen met een gezamenlijke huiskamer en gestaffelde terrassen in de kas.

De drie grote kassen spelen ook een belangrijke rol voor de installaties en energiehuishouding van het complex. Ze dragen ertoe bij dat de nieuwbouw een spectaculair gunstig energieverbruik krijgt.

Het opgetilde maaiveld met tuinen verbindt de drie woonblokken zodat de bewoners vrijuit kunnen bewegen, zonder dat ze het terrein af kunnen. De leefkwaliteit wordt door de tuinen en kassen enorm vergroot: straks kunnen alle inwoners van Leythenrode bijna het hele jaar van ‘buiten’ genieten.

 

De woongroepen zijn opgezet volgens het dwaalprincipe dat zijn waarde heeft bewezen bij ‘Zuidoever’op de Kop van Zuid te Amsterdam- met appartementen aan een gangstructuur met eilanden voor de verschillende utilitaire functies en een open keuken in het hart.

Onderdeks bevinden zich onder meer kleine winkels, activiteitenruimten en een muziekzaal. Hoewel onder maaiveld is deze ruimte ook voorzien van veel licht en groen.

Ruimtelijkheid en licht zijn bepalend voor de sfeer in het nieuwe zorggebouw. De hele opzet is bedoeld om een nieuwe standaard voor deze zorg-woonfunctie neer te zetten; een plek waar de zorgbehoevende bewoners er niet op achteruit gaan in woongenot, maar juist op vooruit.Waar zij optimale bewegingsvrijheid hebben, afgestemd op de individuele behoefte.

De tuinen en de inrichting van het terrein , zo belangrijk voor het buitenleven van de bewoners en daarmee onderdeel van het zorgprogramma, zullen eveneens door TANGRAM worden ontworpen

Dekniveau

Hoofdentree naar winkelstraat, met daktuin voor de bewoners

Entreelaag met winkelstraatje en patio

Geen doodlopende gangen

Dekklijn op winkelstraatje

Dwaalcircuit in de woongroep

Groen en tuinen op iedere laag

Kas tussen de woongroepen

Kas met woonterrassen

Woongroep

Woongroep met kas

Hoofdentree kas en daktuin