Onderzoek helpt bij vooruitgang van proces en ontwerp

De stad van de toekomst’ is een ontwerpstudie naar de grote opgaven waar onze steden voor staan. Tien breed samengestelde teams deden onderzoek naar een vierkante kilometer van een van de belangrijke steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, den Haag en Eindhoven.. Met insprerende beelden en concrete handelingsvoorstellen deed team Triangel , onder aanvoering van Tangram , zien hoe de hoe de belangrijke transities van onze tijd zoals klimaat, demografie, participatie, energie en mobiliteit een plek kunnen krijgen in de stad.
Binnenstedelijk bouwen is nodig om onze steden vitaal te houden en tegelijkertijd helpt het onze ambities van duurzaamheid te verwezenlijken. In opdracht van het College van Rijksadviseurs toont de werkgroep Binnenstedelijk Bouwen, met naast Tangram oa ook Rudy Uytenhaak en het atelier Rijksbouwmeester, niet alleen de urgentie maar ook de kansen, mogelijkheden en voordelen van compact bouwen, bedoeld voor gemeenten, provincies, rijk ,ontwikkelaars en vakbroeders. Het reikt vele ontwerprecepten aan en doet aanbevelingen op het gebied van kennisuitwisseling , strategieën en regelgeving. Compact gebouwde , ruimtelijk rijke steden zorgen voor sprankelende verschillen tussen stad en land. Met data-sturing kan een iteratief ruimtelijk model, als flexibele digitale tweeling van de te realiseren werkelijkheid, telkens getest en weer bijgesteld worden om gestelde doelen te halen.
Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Duurzaam ontwikkelen is echter een halszaak die onmogelijk kan worden onderschat. Het begrip kent vele kanten. In BALANS , een tentoonstelling met bijbehorend boekwerk , is gepoogd alle kanten in kaart en beeld te brengen op een manier die voor iedereen toegankelijk is. Basis wordt gevormd door de ‘gouden driehoek van duurzaamheid’ met  sociaal- culturele, fysieke en economische kanten. De tentoonstelling bezocht in Nederland zes steden alvorens te verplaatsen naar de VS naar de universiteiten in Washington DC ( UDC) en Bristol, Rhode Island ( RWU) en maakte deel uit van het curriculum  met ontwerponderwijs van een leerjaar voor de studenten.