Locatie

AIA Alkmaar

Omschrijving

Exhibition

Opdrachtgever

TANGRAM ARCHITEKTEN

Tentoonstelling

1 tot 23 mei 2024

“Onmetelijk belangrijk”

Onmetelijk Belangrijk” nodigt u uit in een ruimte waar architectuur en kunstmatige intelligentie samensmelten om de toekomst vorm te geven. Terwijl u deze ruimte betreedt, stapt u in een wereld waar de grenzen tussen menselijke creativiteit en technologische vooruitgang vervagen.

Maar meer dan een verkenning van innovatie, is dit een uitnodiging om dieper na te denken over de waarden die onze leefomgevingen vormen. Deze tentoonstelling is gericht op bewustwording en confronteert ons met de verantwoordelijkheid om technologie op een holistische wijze  te ontwikkelen en in te zetten.

In de kern van ons streven naar vooruitgang ligt een fundamentele vraag: hoe kunnen we technologie, en specifiek AI, benutten om niet alleen te voldoen aan economische en ruimtelijke efficiëntie, maar ook om diepgaand mensgerichte, emotionele en duurzaam verantwoorde architectuur te creëren?

Terwijl kunstmatige intelligentie ons de instrumenten biedt om complexe ontwerpproblemen op te lossen en efficiëntie te verhogen, mogen we nooit de ‘zachte’ waarden uit het oog verliezen – die van welzijn, schoonheid, sociale cohesie en het respect voor onze historische en culturele contexten. Zouden we dat  als samenleving verwaarlozen dan gaan cultuur, gemeenschapszin, de zorg voor elkaar, creativiteit en sensitiviteit in een neerwaartse spiraal om uiteindelijk vergeten te worden.

“Onmetelijk Belangrijk” nodigt u uit om deel te nemen aan een dialoog over het vormgeven van een toekomst waarin architectuur en kunstmatige intelligentie integraal worden benaderd in harmonie met onze meetbare en schijnbare onmeetbare waarden. 

Welkom bij “Onmetelijk Belangrijk”.

Opening tentoonstelling

Plattegrond tentoonstelling

Aida vertelt het verhaal

Creativiteit, intuïtie, ervaring en intergraliteit

Data & Ai-gedreven ontwerp

Nieuwe verhoudingen, Aida legt dit op de tentoonstelling uit