De uitdaging van betaalbare huisvesting in stedelijke gebieden.

Het Buskenblasercomplex sluit naadloos aan op het grid van Van Eesteren’s Uitbreidingsplan uit de jaren ‘50, waarbij aansluiting is gezocht met de Amsterdamse School kenmerken van de achterliggende bebouwing. Tegelijkertijd zijn elementen toegepast die bij de dynamiek en de moderne hoogbouw van het Bos en Lommerplein passen. Naast het creëren van een architectonische eenheid in het straatbeeld, zijn de belangrijkste gehanteerde thema’s in dit project integratie van verschillende bevolkingsgroepen, variatie in het woningaanbod, verdichting van het gebied en het oplossen van parkeerproblematiek.
Blok 29 is een compact blok waarin wonen, werken en recreëren sterk met elkaar zijn vervlochten. De verkaveling – een matrix met verschillende maaswijdten – creëert verschillende woonmilieus voor zeer verschillende doelgroepen, van vrije sector koop tot sociale huur en psycho-geriatrische woongroepen. Men kan grootstedelijk wonen aan de hoofdontsluiting, of beschut binnen het blok aan de collectieve en groene  ‘stedelijke kamers’. De grondgebonden woningen aan deze buitenkamers zijn zo georganiseerd dat de aangrenzende zone een overgangsgebied tussen openbaar en privé wordt.
Bij woongebouw Campina bouwt het volume stapsgewijs af naar de kleinschaligere omgeving van maximaal vier lagen straalt rondom (groene) kwaliteit uit met louter voorkanten en aan alle zijden woonfuncties . Elk dakvlak is een echte tuin, inhammen vormen een uitgelezen plek voor een riante wintertuin. Op het hoogste punt (35 m) komt een grote kas, bestemd voor alle gebruikers van het woongebouw. Het gebouw is multifunctioneel en gedifferentieerd voor gebruikersgroepen: ca 30% wordt sociale huur voor een woningcorporatie, de rest middenhuur en vrije sector voor jong tot oud, van alleenstaand tot gezinnen en woongroepen. Naast wonen komen er ruimtes voor horeca, fitness, zorg en collectieve functies. Hoger in het gebouw zijn er collectieve werkruimtes voor bewoners die (ook) thuis werken: een kas op het hoogste dak met magnifiek uitzicht over het stadscentrum van Alkmaar.