Locatie

Schermerweg-Edisonlaan, Alkmaar

 
Omschrijving

Ongeveer 150 woningen, thuiswerkplekken, werkruimtes en gezamenlijke plekken

Opdrachtgever

Geus Bouw

 
Oplevering

Werk in uitvoering

 

HET NIEUWE STAPELEN

De ‘Poort van Oudorp’  is een van de eerste nieuwe ontwikkelingen op het 43 ha grote bedrijventerrein Oudorp dat de komende jaren wordt getransformeerd naar een gebied voor wonen, werken en recreëren.

Het gebouw wordt de ‘poortwachter’ van de nieuwe woonwijk Oudorp, even ten zuidoosten van het centrum van Alkmaar.  Het is gepland op de kop van de wijkentree , met het hoogste punt goed zichtbaar vanuit de stad en zuidelijke richting. Naar de wijk toe bouwt het gebouwvolume stapsgewijs af naar de toekomstige kleinschaligere omgeving.

De nieuwe wijk (met een relatief hoge bouwdichtheid) krijgt een groene uitstraling. De hybride opzet van het gebouw – tussen toren en gestaffeld appartementengebouw in – kan hierin voorzien. Het straalt rondom groene kwaliteit uit. Elk dakvlak is een echte tuin, soms privé, deels ook collectief. Op het hoogste punt (35 m) komt een grote kas, bestemd voor alle gebruikers en bewoners, met daaraan gekoppeld een groene daktuin met mogelijkheid  tot samen  stadstuinieren. Dé plek om elkaar te ontmoeten en van het geweldige uitzicht over Alkmaar te genieten.

 

Het gebouw huisvest meerdere functies. Naast wonen komen er ruimtes voor horeca, fitness, zorg ( huisartsen onder een dak) en andere collectieve functies. Ook is het mogelijk meerdere bedrijfsruimtes te koppelen aan aangelegen woningen. Hoger in het gebouw zijn er gezamenlijke werkruimtes voor bewoners die (ook) thuis werken.

De Kaap kent diverse woningtypen en – groottes. Een derde van het gebouw is bedoeld voor corporatiewoningen, de rest voor midden- en vrije sector huur. Dankzij een modulaire opzet van het casco en een uitgekiende positionering van trappen, liften en installaties is het mogelijk andere indelingen een plaats te geven. De grote differentiatie van de opzet maakt het gebouw geschikt voor een brede doelgroep: van jong tot oud, van alleenstaand tot gezinnen.

Gestapelde lay out met groene tuinen

Volume ontwikkeling

Veelzijdige uitstraling

Integratie met de omgeving door stapeling.

Plattegronden

Doorsnee

Gevel fragment

Begane grond

Eerste verdieping