BUSKENBLASER, AMSTERDAM-WEST

INTELLIGENTE INTENSIVERING | DICHTHEID | RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT | FUNCTIEMENGING | SOCIALE COHESIE

Locatie

Buskenblaserstraat, Bos en Lommer
Amsterdam-West

 
omschrijving

111 woningen, 1140 m2 bedrijfsruimtes, parkeren onder dek

opdrachtgever

Delta Forte

Nominaties

Gouden A.A.P en BNA Beste Gebouw van het Jaar (2008)

RESPECT VOOR GESCHIEDENIS

 

Het woonblok Buskenblaser sluit naadloos aan op het grid van Van Eesteren’s Uitbreidingsplan uit de jaren ’50 en de historische gevels van de Amsterdamse School. Het ontwerp is daarnaast een knipoog naar de moderne hoogbouw aan het Bos en Lommerplein. Transformatie en historisch besef bepalen het architectonische beeld van het gebouw. Aan de oostzijde verwijzen subtiele gevelgeleding en ritmiek naar de kleinschaligheid van de aangrenzende woonwijk. Aan de westzijde is het woonblok grootstedelijker, passend bij de maat van de kantoorgebouwen maar nadrukkelijk gerelateerd aan de blokken van de Amsterdamse School.

Kenmerken die verwijzen naar de Amsterdamse School-stijl zijn onder meer de glazen erkers en de fries, een daklijst van glas en wit polyester, alsof er een strik om het gebouw heen is gebonden. Niet om te historiseren, want bij ons gaat de kwaliteit van de leefomgeving altijd voor

op de kwaliteit van het gevelbeeld. Daarom zijn de ramen in het Buskenblasercomplex groot zodat er extra veel licht binnenkomt.

In hoofdopzet is het blok een U-vorm rond een binnentuin op het parkeerdek. Aan de noord-, zuid- en westkant bevinden zich een multiculturele ontmoetingsruimte en voorzieningen voor kleine bedrijven. De portiekwoningen zijn direct aan de straat ontsloten, voor het overige bestaat het complex voornamelijk uit gestapelde woningen.

De drie entrees hebben gekleurd glas waarop de huisnummers staan. Door verschillende kleuren toe te passen zijn de entrees goed te onderscheiden, het helpt de routering. De kleurencodering is doorgetrokken naar de trappenhuizen, galerijen en binnengevels die bij de entrees horen.

 

 

buskenblaserstraat amsterdam link_de keuze van

Ook verdichting was een belangrijk thema van dit project. Om op deze lastige locatie toch een hoogwaardig gebouw neer te kunnen zetten hebben we het blok naar binnen toe opgedikt. Het smalle binnenterrein is aan de groene zijde open. In plaats van baksteen is er een glazen ‘voering’ gekomen met een deels transparante gevel. Zo lijkt het binnenterrein groter dan het in werkelijkheid is.

De entrees hebben verschillende kleuren zodat ze goed zijn te onderscheiden. De kleurcodering is doorgetrokken naar de trappenjuizen, galerijen en binnengevels.

In het blok is een ontmoetingsplek met een keuken gecreëerd voor Marokaanse en Turkse ouderen.