Locatie

Buskenblaserstraat, Bos en Lommer
Amsterdam-West

 
omschrijving

111 woningen, 1140 m2 bedrijfsruimtes, parkeren onder dek

opdrachtgever

Delta Forte

Nominaties

Gouden A.A.P en BNA Beste Gebouw van het Jaar (2008)

RESPECT VOOR GESCHIEDENIS

 Het woonblok Buskenblaser sluit naadloos aan op het grid van Van Eesteren’s Uitbreidingsplan uit de jaren ’50 en de historische gevels van de Amsterdamse School. Het ontwerp is daarnaast een knipoog naar de moderne hoogbouw aan het Bos en Lommerplein. Transformatie en historisch besef bepalen het architectonische beeld van het gebouw. Aan de oostzijde verwijzen subtiele gevelgeleding en ritmiek naar de kleinschaligheid van de aangrenzende woonwijk. Aan de westzijde is het woonblok grootstedelijker, passend bij de maat van de kantoorgebouwen maar nadrukkelijk gerelateerd aan de blokken van de Amsterdamse School.

Kenmerken die verwijzen naar de Amsterdamse School-stijl zijn onder meer de glazen erkers en de fries, een daklijst van glas en wit polyester, alsof er een strik om het gebouw heen is gebonden. Niet om te historiseren, want de kwaliteit van de leefomgeving is tenminste zo belangrijk als de kwaliteit van het gevelbeeld. Daarom zijn de ramen in het Buskenblasercomplex groot zodat er extra veel licht binnenkomt.

 

 In hoofdopzet is het blok een U-vorm rond een binnentuin op het parkeerdek. Om de krapte van de plek te hanteren is het blok aan de binnenzijde voorzien van gevels die de groene, open zijde weerspiegelen met een sterk optisch ruimtelijk effect. Aan de noord-, zuid- en westkant bevinden zich een multiculturele ontmoetingsruimte voor de buurt en voorzieningen voor kleine bedrijven. De portiekwoningen zijn direct aan de straat ontsloten, voor het overige bestaat het complex voornamelijk uit gestapelde appartementen aan korte galerijen aan de binnenzijde.

De verschillende entrees zijn herkenbaar met glas in verschillende kleuren ; dit helpt de routering.

De kleurencodering is doorgetrokken naar de trappenhuizen, galerijen en binnengevels die bij de entrees horen.

Het parkeervlak is voorzien met een groen dek met daarop kleine tuinen . echte bomen staan op het parkeerniveau in de volle grond.

 

buskenblaserstraat amsterdam link_de keuze van