Locatie

Den Haag

Omschrijving

Stedenbouwkundige studie naar Verdichten Langs Openbaar Vervoer (VELOV)

opdrachtgever

Gemeente Den Haag

oplevering

2004 ontwerpstudie, niet uitgevoerd

VERDICHTEN LANGS HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

 

Den Haag staat voor een grote bouwopgave die binnen de stad zelf moet worden opgelost: de stad is gevuld tot aan haar grenzen. In het plan Verdichten langs Openbaar Vervoer (VELOV) worden binnenstedelijke verdichtingsmogelijkheden onderzocht langs het zes kilometer lange tracé van de toekomstige Randstadrail tussen Den Haag-Centrum en de Uithof.

Alleen een integrale aanpak die de grenzen van economie, ruimtelijke ordening, volkshuisvestiging en milieu overstijgt, maakt verdichting op een dergelijke schaal mogelijk. En alleen oplossingen die specifiek zijn toegespitst op de karakteristieken van deze stad en haar buurten kunnen leiden tot een consistent en kwalitatief hoogwaardig geheel.

Om te kunnen intensiveren moet de stad eerst in haar volledige gelaagdheid worden doorgrond: naar morfologie, infrastructurele opzet en hoofdstructuur van groen en water. Op het kruispunt van deze lagen ontstaan locatiespecifieke kwaliteiten die naar een hoogwaardig, gedifferentieerd woonmilieu kunnen worden vertaald.

In het VELOV-gebied blijkt zelfs met een ontspannen benadering al een hoge mate van hoogwaardige intensivering mogelijk. Zonder de toevoeging in de bestaande woon- en groengebieden te plaatsen past een extra programma van 4.400 woningen, 103.000 m2 kantoren, 8.500 parkeerplaatsen en 20.000 m2 overige functies. Daarnaast blijkt er ook nog ruimte te zijn voor 20 ha extra groen. 

velov link_den haag wil bouwen langs spoor
velov link_verdichten langs openbaar vervoer