Locatie

Rijswijk

omschrijving

Renovatie revalidatiecentrum en transformatie zorgcentrum naar een expertise centrum voor jong dementerende.

Budget

€ 19.500.000

opdrachtgever

Gezondheid en zorg Florence 

Ontwikkeling

2020-2023

TRANSFORMATIE WESTHOFF / HOFWIJCK

Westhoff/Hofwijck is een expertisecentrum met in hoofdlijnen twee doelgroepen: revalidatie en jonge mensen met dementie . Deze transformatie is een menging met delen van  herinrichting van bestaand, tot intensieve verbouw van de vleugel Hofwijck , tot vernieuwbouw (locatie zusterflat ) .

De ligging van het project is uniek in de zogenaamde ‘landgoederenzone’ in Rijswijk.De nabijheid van de groene parkruimte en de behoefte om een gebouw te maken waarin bewoners en patiënten zonder obstakels in de buitenlucht kunnen zijn heeft geleid tot een ontwerp met bijzondere en specifieke buitenruimten. Dat slaat zich zien buiten en binnen het gebouw. De speciale daktuin voor Dementie patiënten met een kas voor ontmoeting, therapie en buiten zitten  op het eerste niveau van de Zusterflat en de tuin met oefencircuits voor revalidatie patiënten, zowel in de buitenlucht als in een speciaal daarvoor geplaatste tuinkas.

Dit zijn een belangrijke onderdelen van het totale concept. Dit geldt ook voor de gestapelde ‘kas-terrassen’ bij elke dementiegroep en alle tuinen op maaiveld verdieping en daken. Deze tuinen dragen bij aan de schaalverkleining van het totale project en brengen het groen tot in het gebouw.  De integratie van de groene buitenwereld in de leefwereld van de bewoners kan belangrijk bijdragen aan het welbevinden. Voor het zorgconcept heeft het ontwerpteam geput uit de eerdere ervaringen van TANGRAM met thema’s als  het maximaliseren van de belevingswereld voor de bewoners en een heldere keuze tussen privé, gezamenlijk en een tussenwereld. Het project is gestagneerd in de besteksfase als gevolg van problemen van Florence met organisatie en financiën .

Bestaande situatie