ATELIER, SCHOORLDAM

NIEUWE TYPOLOGIE | RUIMTELIJKE CONTINUÏTEIT | DUURZAAM |  SOCIALE COHESIE | MA-SSA BETEKENISVOLLE LEEGTE

Locatie

Schoorldam, Westfriesland (NH)

 
omschrijving

werkatelier, onderdeel van een nieuw te ontwikkelen buurtschap

opdrachtgever

Bouwbedrijf De Nijs 

oplevering

gefaseerd vanaf 2021

WONEN, WERKEN EN RECREËREN IN EEN BUURTSCHAP

 

Leythenrode is een verpleeghuis in Leiderdorp voor ouderen met dementie. Het gebouwencomplex is sterk verouderd en wordt vervangen door nieuwbouw met aanzienlijk meer programma. Het gaat om circa 170 wooneenheden met ondersteunende faciliteiten. De vernieuwing wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de huidige bewoners op het terrein kunnen blijven wonen.

De basisopzet bestaat uit drie L-vormige woonblokken rondom een gestapeld middengebied met kassen als verbindend element. Elk woonblok heeft drie woonlagen. Per blok zijn er 54 appartementen met een gezamenlijke huiskamer en gestaffelde terrassen in de kas.

De drie grote kassen spelen ook een belangrijke rol voor de installaties en energiehuishouding van het complex. Ze dragen ertoe bij dat de nieuwbouw een spectaculair gunstig energieverbruik krijgt.

Het opgetilde maaiveld met tuinen verbindt de drie woonblokken zodat de bewoners vrijuit kunnen bewegen, zonder dat ze het terrein af kunnen. De leefkwaliteit wordt door de tuinen en kassen enorm vergroot: straks kunnen alle inwoners van Leythenrode bijna het hele jaar van ‘buiten’ genieten.

Onderdeks bevinden zich onder meer kleine winkels, activiteitenruimten en een muziekzaal. Hoewel onder maaiveld is deze ruimte ook voorzien van veel licht en groen.

Ruimtelijkheid en licht zijn bepalend voor de sfeer in het nieuwe zorggebouw. De hele opzet is bedoeld om een nieuwe standaard voor deze zorg-woonfunctie neer te zetten; een plek waar de zorgbehoevende bewoners er niet op achteruit gaan in woongenot, maar juist op vooruit.

De tuinen en de inrichting van het terrein worden ook door Tangram ontworpen.

Zuidkant

De kap is doorgetrokken in de gevel en is de beelddrager voor verbinding met de omgeving

Nieuw buurtschap met twee-onder-één kap woningen, vrijstaande werkwoningen en een cluster van recreatiewoningen. Helemaal rechtsboven het Atelier

Links het Atelier, rechts de woningen – landelijk, zonder opvallende erfafscheidingen

Kap loopt door in de gevel

Kapreferentie omgeving

Gevel

Vrijstaande woningen in het nieuwe buurtschap