LocatiE

Loudonstraat 95, Bezuidenhout Den Haag

omschrijving

50 seniorenwoningen, 24 appartementen, psychomedisch centrum, gezondheidscentrum en stadsdeelkantoor

opdrachtgever

Gemeente Den Haag

OPENBAAR VS GESLOTEN

Stadsdeelkantoor Haagse Hout maakt deel uit van een ensemble van gebouwen op de grens van de Haagse wijken Bezuidenhout en Mariahoeve. In het door Berlage ontworpen deel van Bezuidenhout ligt het Plan Molensloot van Cornelis van Eesteren, dat door de Loudonstraat in twee gelijke delen wordt gesneden. Er is een omvangrijk programma toegevoegd met circa 50 seniorenwoningen, een psychomedisch centrum, 24 appartementen, een gezondheidscentrum en een stadsdeelkantoor.

 

Het stadsdeelkantoor is een combinatie van kantoren en publieksfuncties. Het gebouw ligt evenwijdig aan de lengteas van het gebied en vormt in beeld, karakter en afmeting een eenheid met het tegenovergelegen bouwblok waarin het gezondheidscentrum en woningen gevestigd zijn.

Uitdrukking geven aan de openbaarheid van bestuur is vanaf het begin één van de hoofduitgangspunten geweest. De publieksfuncties zijn door de glazen ‘etalages’ vanaf de straat zichtbaar, waardoor de stedelijke ruimte als het ware het gebouw binnen vloeit. In de totaalopzet heeft het gebouw twee langwerpige open ruimtes aan weerszijden van een voorzieningenzone. De ruimte aan de straatzijde herbergt de publieke functies, de andere zijde omvat het kantoorgedeelte. De zijde aan de Loudonstraat reageert op de continue beweging van de doorgaande straat, terwijl de gevels aan de binnenterreinen de omliggende buurt weerspiegelen in de vorm van ritme, plastiek en rust.

stadsdeelkantoor den haag link_environmentally-friendly buildings as a starting-point for the design
stadsdeelkantoor den haag link_overzichtelijk en transparant

Publieksroute

Openbaar en besloten

Eerste verdieping