LocatiE

Kelverlaanzone, Haarlem

OMSCHRIJVING

studie naar een Natuur Milieu Educatiecentrum in de Kleverlaanzone

opdrachtgever

gemeente Haarlem

realisatie

studie 2012

NATUUR EN MILIEU EDUCATIE IN STADSPARK

 

De studie ‘NME – Kleverlaanzone, een unieke kans voor Haarlem’, illustreert de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van dit prachtige groene gebied ten noorden van de Haarlemse centrumring. Het gebied op loopt als een ‘groene vinger’ vanaf de duinen door tot in de stad, en ligt op loopafstand vanaf het station. De Kleverlaanzone voelt nu ietwat verloren aan, doordat het context mist en een aaneenrijging is van vier losse landschappen met daarin verschillende, onsamenhangende functies.

Het doel van de studie is het versterken van de eenheid en de groene kwaliteit, en het toevoegen van meer publieke functies. Een centrale rol hierin is weggelegd voor een Natuur Educatie Centrum (NME), dat een nieuwe plaats zal krijgen in de zone.

 

De visie schetst een heldere ruimtelijke definitie van de gehele zone: er wordt een gevoelsmatige ruimtelijke eenheid gecreëerd, zonder dat de verscheidenheid verloren gaat. Daar waar de (historische) kwaliteit al aanwezig is wordt deze hersteld en zelfs versterkt.

De verschillende gebieden krijgen een eigen karakter, en worden met elkaar verknoopt door een duidelijk leesbare oost-westelijke wandelroute. Deze route verbindt niet alleen de verschillende functies – zoals een vogelhospitaal, een restaurant en enkele autarkische woningen – maar vormt ook een dwaal-netwerk van informele paden.