Locatie

Tilburg

omschrijving

studie naar verkeerskundige en stedenbouwkundige oplossing, markeren stadsentree

opdrachtgever

Triborgh Bouwontwikkeling, Dura Vermeer i.s.m. Advin Infra

oplevering

2007, ontwerpstudie

 

WONEN BOVEN EEN ROTONDE

 

Tilburg moet uitbreiden, en wel binnen haar stadsgrenzen. Aan de zuidzijde van de stad ligt het 40 hectare grote gebied ‘t Laar’. Dit wordt gedomineerd door verkeerswegen en lijkt nergens meer voor te kunnen dienen. Voor ’t Laar werd in opdracht door de gemeente Tilburg door verschillende partijen (stedenbouwkundigen met hun ontwikkelaars en adviseurs) een stedenbouwkundige studie uitgevoerd. De opgave richtte zich op een duurzame verkeersoplossing, versterking van de stedenbouwkundige structuur, het realiseren van een fors programma aan woningen en voorzieningen, en het vormgeven van deze belangrijke toegangspoort naar de stad.

De getoonde oplossing is verrassend eenvoudig: de toegangswegen worden geoptimaliseerd (bijvoorbeeld door toevoeging van een super-rotonde), en verdiept aangelegd. De uitgegraven grond wordt vervolgens gebruikt om het gebied op te hogen, en de wegen met een ‘groen tapijt’

 

 

te bedekken. Op deze wijze wordt bovengronds ruimte gecreëerd, en worden milieu- en geluidshinder vrijwel geëlimineerd. De verdiept liggende super-rotonde vervult een spilfunctie: als ‘park and ride’, busstation, mega-supermarkt en locatie van een iconische toren.

Het nieuw gewonnen terrein biedt ruimte aan wooncomplexen en eengezinswoningen. Aan de randen, waar de wegen onder het groene tapijt duiken, ontstaat een ideale plek voor een karakteristieke gemeentelijke functie, zoals bijvoorbeeld het Museum Tilburg. Het eindresultaat is meer dan 150.00m2 hoogkwalitatieve en duurzame woon- en werkvoorzieningen, en een 38 hectare groot park. De studie is daarmee een schoolvoorbeeld van verdichting binnen de bestaande stad.