Locatie

Energiepark, Leiden

omschrijving

Ambachtsplein

opdrachtgever

OCE Leiden

Stedenbouwkundig en architectonische ontwerp

2022 – 2026

 

 

 

 

 

VAN KALE RUIMTE NAAR NIEUW BRANDPUNT VAN ACTIVITEIT

Het Ambachtsplein is gelegen in het stadscentrum van leiden tussen Langegracht en Singelpark, geflankeerd door een gemeentelijk kantoor en het Ambachtshuis met daarin een bierbrouwerij ( Pronck) en een steenhouwerij ( BamBam). Dit gebied vormt tezamen met enkele andere locaties aan de Langegracht een transitiegebied waar een hoeveelheid nieuwe woningen en andere voorzieningen moeten worden geplaatst.

Het Ambachtsplein krijgt een belangrijke betekenis als stedelijke hotspot van makers: waar handwerk en denkwerk samenkomen, creatieve industrie en een podium voor kunstenmakers bij elkaar kleur geven aan de stedelijke omgeving. Een plek waar publiek op af komt in alle seizoenen. Toch is het nu niet echt een plein- meer een restruimte. Om het doel te halen is een aantal ingrepen voorgesteld, die elkaar versterken en tezamen kunnen zorgen voor de haalbaarheid ervan. Die voorzien in versteking van dit stukje stad met uitstraling naar de hele stad.

Het bestaande Ambachtshuis aan de noordzijde wordt ingrijpend geherstructureerd om de huidige gebruikers beter te laten functioneren. Dit gebeurt met volledig respect voor de monumentwaardigheid van het gebouw, een voormalige vuilverbranding en later transformatorgebouw.

Het gemeentelijk kantoorgebouw ( ‘Tweelinghuis’) aan de zuidzijde wordt op de onderste lagen getransformeerd en voorzien van andere functies, zoals een kinderdagverblijf. In hoogte oplopend naar de westkant wordt een gebouwzone ervoor geplaatst met ruimte voor ateliers van andere makers, zoals boekbinderij, meubelstoffeerderij en glas-in loodwerkplaats. Meer naar de westzijde voorziet deze nieuwbouw in appartementen, deels gekoppeld aan de ateliers van de makers. In het midden van het plein is plaats voor een ‘Makershuis’- een alzijdige sculptuur die ruimte biedt aan andere makersateliers. Aan de oostzijde vormt deze sculptuur een tribune voor het nieuwe podium op het plein voor muziek en theatervoorstellingen. Dit pleingedeelte is multifunctioneel en dient grote delen van het seizoen als buitenterras bij de brouwerij met gekopppelde horecavoorziening. Aan de waterkant wordt het bestaande gasstation ingepakt met velden voor hop. Aan het water komt een opstapplek voor de watertaxi en rondvaartboot. Kleine vrachtschepen leggen hier aan voor aanvoer van goederen voor het plein en afvoer van producten en afval naar de ommelanden.

Een stedelijk dak kan in de tweede fase zorgen voor een hogere gebruikswaarde op het plein door het jaar heen- zelfs tijdens regen.

Ambachtshuis

Tweelinghuis

Ambachtsplein: Nog geen plein

Singel met energie centrale

Situatie 

Vogelvlucht met glazen dak

Besloten pleinzijde met ateliers en tribune

Studie zonder dak

Studie met dak

Studie makershuis

Studie vleugeldak