Locatie

Almelo

omschrijving

reconstructie zuidelijke entree Almelo, ruimtelijke visie

Opdrachtgever

Gemeente Almelo

Oplevering

2010, gedeeltelijk uitgevoerd

VERSTERKEN IDENTITEIT

Almelo maakt deel uit van de driehoek Enschede-Hengelo-Almelo, de belangrijkste stedelijke agglomeratie van oost-Nederland. Almelo wil een vitale en leefbare stad zijn en blijven, met ruimte voor duurzame ontwikkelingen. De kwalitatieve verbetering van de verkeersontsluitingsroute van A35 tot het hart van Almelo-centrum, de Zuid Entree, is een kans tot versterking van de infrastructuur en de identiteit van het gebied. De veelkeurige historie en de structuren van groen en water kunnen hierdoor sterker voelbaar gemaakt  worden.

De 5 km lange entreeroute passeert verschillende zones van de stad en een aantal zeer markante knooppunten met belangrijke structuurelementen als stadsringen, groenzones en waterelementen, en op termijn te bebouwen lege vlekken. Onderweg naar het centrum passert men ook het stadion van voetbalclub Heracles.

 

Het plan ‘Zuid Entree’ richt zich op het ontwerp van een herkenbaar doorlopend, continu wegprofiel, onderweg ‘verkleurend’ van snelweg tot straat. Hoofddoel is het aanbrengen van herkenbaarheid langs de route zelf. Met een sterke eenheid in bermen, bomen, verlichting en straatmeubilair komt deze herkenbaarheid tot uiting. De groene middenberm vormt de ruggengraat van de Zuid Entree en verbindt de verschillende zones tot een samenhangend geheel. De grote knooppunten markeren de overgang naar een volgende stedelijke zone. Voor te ontwikkelen locaties zijn stedelijke scenario’s opgesteld om de eenheid in de toekomst verder te versterken.

In samenwerking met de gemeentelijke dienst stedenbouw zijn de aanliggende potentiële ontwikkellocaties verkend in programma en typologie.