Afgelopen vrijdag was de slotmanifestatie ontwerpstudie Stad van de Toekomst. In Pakhuis de Zwijger presenteerden 10 teams hun visie. Team Triangel – onder voorzitterschap van Bart Mispelblom Beyer – liet zijn fantasie zien voor de Eindhovense wijk Fellenoord anno 2040. Geen invuloefening met gelikte renders hoe het zou kunnen worden, maar een nieuwe aanpak die  stedenbouw meer toekomstbestendig moet maken. Omdat niemand weet hoe die toekomst eruit gaat zien in 2040, of zelfs over 10 jaar, moet er een stadsplanning komen die kan meebewegen met onvoorspelbare ontwikkelingen.

DATA ALS ONDERLEGGER

Data zijn daarbij cruciaal. Die worden in de ruimtelijke ordening nog maar spaarzaam toegepast, maar ze kunnen een krachtige onderlegger vormen. Sterker nog: het op data geënte bedrijf Google is al in de stedenbouw gestapt. In het Canadese Toronto bouwt het zusterbedrijf Alphabet een stadswijk van 12 ha die een blauwdruk moet worden voor steden in de hele wereld.
Team Triangel heeft voor de ontwerpstudie Stad van de Toekomst geëxperimenteerd met een data-machine. Doel was om de grote transities die op ons af komen beter te integreren in het ontwerpproces. Het Rijk en de Markt waren traditioneel de spelers in de stedenbouw, daar is de gemeente bijgekomen. Maar ook andere belanghebbenden krijgen een steeds nadrukkelijker rol in het proces. De vraag die team Triangel zich stelde: hoe betrek je al deze spelers bij het ontwikkelen van complexe plannen, hoe creëer je draagvlak en een meer waardenvrije aanpak?

FELLENOPOLY

Het team ontwikkelde het spel Fellenopoly waarbij álle betrokkenen aan tafel kunnen zitten. Het spel brengt grote thema’s (klimaat, energie, mobiliteit etc) en (lokale) wensen overzichtelijk aan de orde. Grote vragen worden in onderdelen opgebroken waardoor het makkelijker wordt deelkeuzes te maken. Triangel speelde het spel in Eindhoven, afgestemd op de wijk Fellenoord. Aan het eind van de sessie was er een heus coalitie-akkoord waarmee de ontwerpers aan de slag konden.

GENERIEK MODEL

Het spel is geen eindvisie maar een momentopname. Ontwikkelingen en wensen kunnen over enkele jaren weer anders zijn. Daarom vindt het team dat er een generiek model moet komen dat kan inspelen op veranderingen. Een neutraal kader (3D grid) dat afhankelijk van de eigendomsgrenzen kan meebewegen. Zo zijn er meer of minder gebouwen mogelijk, meer of minder verkeersruimte, enzovoorts. Op het moment dat er een kavel beschikbaar komt kunnen de spelers aan tafel in een coalitieakkoord bepalen wat ermee wordt gedaan. Een nieuwe manier van organische stedenbouw, in het hoge ontwikkelingstempo van nu. Laissez faire binnen de regels.

EINDHOVEN

Er is nog veel onderzoek nodig om deze nieuwe methode te verfijnen en daadwerkelijk toepasbaar te maken. Team Triangel wil er graag verder mee, samen met gemeenten en ontwikkelaars.

Kijk voor meer info ook bij Projecten => Stad van de Toekomst