De fundering van de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein wordt 13 en 14 februari gestort. “36 uur onafgebroken”, aldus de site CU ‘k zie je in Utrecht. Ze vermelden er ook de indrukwekkende getallen bij: 550 betonwagens voeren 5.600.000 liter vers beton aan. Dit allemaal voor een 1,80 meter dikke funderingsplaat die op 8 meter onder het maaiveld komt te liggen.
Het diepste punt is inmiddels bereikt, nu begin het leuke werk: de bouw. De komen 2,5 jaar gaat het omhoog.  Op de maquettefoto is te zien hoe het gebouw straks wordt opgenomen in de nieuwe stedelijke ontwikkeling van Utrecht aan de westzijde van het centrum.

link: RTV Utrecht over het betonstorten