Het vakblad De Architect bestaat dit jaar 50 jaar en wilde dat groots vieren. Onder meer met een Manifest: waar staan we als ontwerpers in deze snel veranderende samenleving, is onze rol veranderd, hoe kunnen we maatschappelijk relevant zijn (blijven)? Klimaat, demografische groei, uitdijende verstedelijking en sociale ongelijkheid behoren tot de grote vraagstukken van deze tijd. Het Manifest wil bijdragen aan de discussie hoe we deze uitdagingen vanuit ons vak het beste kunnen aangaan.

Diverse architecten werkten mee aan een publicatie, er zou een congres komen en wellicht een ‘spijker moment’ – op de deur van het ministerie van Binnenlandse Zaken – van een echt Manifest met actiepunten.
En toen kwam corona…
Geen congres, geen spijker-moment en andere goed bedachte publieksacties. Wél een heus boekwerk met prikkelende visies van diverse architecten, waaronder Bart Mispelblom Beyer. En drie uitzendingen Manifest TV. De eerste is naar verwachting vanaf 16 december te zien op Youtube. De andere twee uitzendingen worden in januari uitgezonden.

Hieronder een sneak preview van het net verschenen boek Manifest

Bart Mispelblom Beyer: “Goed gewaardeerde omgevingen zorgen voor rentmeesterschap”

Architectuur

Bart Mispelblom Beyer vindt dat steden duurzamer, gezonder en aangenamer moeten worden. Nu vastgoed- en gebiedsontwikkeling steeds meer een verdienmodel zijn, delven gemeenschappelijke waarden het onderspit. Nodig is esthetisch engagement.

Bart Mispelblom Beyer: “De centrale vraag voor alle professionals in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling moet nu zijn: hoe komen we tot een gezonde gebiedsontwikkeling in een geürbaniseerde omgeving? Hoe realiseren we een leefbaar woonklimaat dat niet parasiteert op de natuur, maar onderdeel uitmaakt van het mondiale ecosysteem? Hoe zorgen we ervoor dat bewoners gaan profiteren van elkaars aanwezigheid in plaats van tegenover elkaar te staan?

Esthetica in de brede betekenis van het woord staat daarbij dik onderstreept op de agenda. Dat gaat ook over hoe mensen een plek waarderen en of ze zich thuis voelen. Een goed gewaardeerde omgeving zorgt voor rentmeesterschap. Dat bereik je niet met de nadruk op kwantiteit of met confectiearchitectuur. Mijn beroepsgroep moet bereid zijn de diepte in te gaan, desnoods tegen de klippen op. Op naar een esthetisch engagement!”

Bart Mispelblom Beyer

Bart Mispelblom Beyer is architect en stedenbouwkundige, en medeoprichter van tangram architectuur en stedelijk landschap. Hij richt zich met zijn ontwerpen op een flexibel ingerichte, open omgeving waarin mensen, samenleven en gezondheid vooropstaan. In Manifest vertelt Bart Mispelblom Beyer uitgebreid over zijn visie op gezonde steden.

Manifest

Aan Manifest werkten mee: Thomas Rau, Nanne de Ru, Odette Ex, Paul de Ruiter, Dirk Peters, Diederik Dam, Irma van Oort, Do Janne Vermeulen, Jeroen de Willigen, Bart Mispelblom Beyer, Michiel Hofman en Barbara Dujardin, Dikkie Scipio, Roberto Meyer en Wouter Thijssen, Robert Winkel, Daniel Jongtien, Pascal Cornips, Saartje van der Made en Joost Vos, Victor de Leeuw en Willemineke Hammer.

Het Manifest is via de Architect te bestellen: Bestel Manifest nu >