Maak een einde aan de versnippering van ruimte en kies voor een gebiedsgerichte aanpak! In een Open Brief aan de informateur pleiten initiatiefnemers Rudy Uytenhaak en Bart Mispelblom Beyer voor een gebiedsgerichte en écht integrale aanpak.
De brief verscheen dinsdag 19 april als opiniestuk in de Volkskrant en is ondertekend door een groep experts waaronder voormalig minister van VROM Jacqueline Cramer, directeur Metropoolregio Amsterdam Emiel Reiding en vijf oud-Rijksbouwmeesters.

Een werkelijk integrale aanpak is nodig om de schaarse ruimte in Nederland goed te benutten. De inzet moet zijn gericht op samenwerking en samenhang. Tegelijk moet worden gewerkt aan een langetermijnvisie die ingaat op de vraag hoe we over 30 of 50 jaar in dit land willen wonen, werken en leven.

3 keer Nederland nodig

De opdrachten die er voor het nieuwe kabinet liggen zijn duidelijk: ingrijpende klimaatmaatregelen, vergroenen, verduurzamen, bouwen en ongelijkheid en gezondheidskwesties aanpakken. Een lange lijst urgente kwesties die een grote impact op de ruimte hebben.
Voor al die claims tegelijk is er niet genoeg land, het ruimtetekort is becijferd op drie keer ‘bruikbaar’ Nederland (Claims op de bodem, rapport uit 2020). Niet alles kan dus. Ontwikkelingen gaan bovendien steeds sneller en hun onderlinge impact is moeilijk in te schatten. Dat vraagt een nieuwe strategie. Eén die functies combineert.

Om de schaarse ruimte in Nederland goed te benutten, moeten we af van het principe ‘wie betaalt, bepaalt’

We kunnen op veel plekken vandaag nog beginnen met zo’n integrale aanpak en tegelijkertijd bouwen aan een langetermijnvisie over hoe wij in dit land willen wonen, werken en leven. Een helder perspectief geeft richting en duidelijkheid. Een sterk signaal aan burgers, maar ook een kader voor private en particuliere investeerders.
Nederland is te waardevol om onbezonnen vol te bouwen. Er moet daarom een gezamenlijke aanpak komen, gericht op de lange termijn, waarin duurzame verstedelijking en natuurontwikkeling complementair zijn, van het klimaatakkoord van ­Parijs tot lokaal woongeluk.
Dat levert een nieuw economisch model op waarmee Nederland zich als duurzaamheidsspecialist op de kaart kan zetten.

Dit initiatief van architecten Rudy Uytenhaak en Bart Mispelblom Beyer (co-auteurs Prachtig Compact Nederland) is een eerste bijdrage voor een interactieve website Roadmap voor beter Nederland. Doel is de discussie over de inrichting van onze leefomgeving aan te wakkeren en breed te voeren.

Ondertekenaars van de brief aan de informateur:
Theo Baart, fotograaf urbane landschappen, Peter van den Besselaar, hoogleraar Organisatiewetenschappen, VU Amsterdam, Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer, Roberto Cavallo, associate professor en architect, Jo Coenen, Rijksbouwmeester 2000 – 2004, architect, Jacqueline Cramer, minister van VROM 2007 – 2010, hoogleraar duurzaam innoveren, Frits van Dongen, Rijksbouwmeester 2011 – 2014, architect, Paul Gerritsen, Vereniging Delta Metropool Amsterdam, Adriaan Geuze, buitengewoon hoogleraar landschapsarchitectuur, Wageningen University & Research, Jutta Hinterleitner, onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft, Indira van ’t Klooster, directeur Architectuurcentrum Amsterdam, Bart Mispelblom Beyer, Tangram Architekten, Teresa Mom, filosoof en consultant, Emiel Reiding, directeur Metropoolregio Amsterdam, Frits Palmboom, stedenbouwkundige, Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester 2008 – 2011, architect, Gert de Roo, hoogleraar planologie Rijksuniversiteit Groningen, Steven Slabbers, provinciaal adviseur Ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland, landschapsarchitect, Joop Slangen, Polderarchitect Haarlemmermeer, Stadsarchitect Haarlem 1996 – 2007, Dirk Sijmons, Rijksbouwmeester 2004 – 2008, landschapsarchitect, Wouter Terhorst, hoofd Assetmanagement, CBRE Global Investors, Wessel Tiessens, planoloog, Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect tot 2021, auteur, Rudy Uytenhaak, Rudy Uytenhaak + partners architecten, Ben van de Ven, sociaal-geograaf.