Bart Mispelblom Beyer is gekozen in de BNA Ledenraad, samen met 23 andere betrokken collega’s. De ledenraad houdt zich o.m. bezig met het strategisch beleid. Belangrijk in deze tijd van conflicterende ruimtelijke opgaven en schaarse ruimte. Elke ingreep heeft invloed op onze leefkwaliteit. Samenhang tussen fysieke en sociale duurzaamheid is hard nodig. Architecten kunnen die samenhang als geen ander vormgeven – zij staan voor het algemeen belang.
De nieuwe ledenraad is gekozen voor drie jaar. Een verlenging met nog eens drie jaar is daarna mogelijk.